> Objecte prototip de gràfic

Els objectes següents són vinculats a l'API graphprototype.

Prototipus de gràfic

L'objecte prototipus de gràfic té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
graphid string (només de lectura) ID del prototipus de gràfic.
height
(obligatori)
integer Alçada del gràfic del prototipus en píxels.
name
(obligatori)
string Nom del prototipus de gràfic.
width
(obligatori)
integer Amplada del prototipus de gràfic en píxels.
graphtype integer Tipus de disseny del prototipus de gràfic.

Valors possibles:
0 - (per defecte) normal;
1 - apilat;
2 - circular;< br>3 - explotat.
percent_left float Percentil esquerre.

Per defecte: 0.
percent_right float Percentil dret.

Per defecte: 0.
show_3d integer Indica si s'han de mostrar gràfics circulars i explosius en 3D.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es mostra en 2D;
1 - Mostra en 3D .
show_legend integer Indica si s'ha de mostrar la llegenda al gràfic descobert.

Valors possibles:
0 - amagar;
1 - (per defecte) mostrar.
show_work_period integer Indica si s'ha de mostrar el temps de treball al gràfic descobert.

Valors possibles:
0 - ocultar;
1 - (per defecte) mostrar.
templateid string (només lectura) ID de prototipus de gràfic de la plantilla principal.
yaxismax float El valor màxim fix per a l'eix Y.
yaxismin float El valor mínim fix per a l'eix Y.
ymax_itemid string Id de l'element emprat com a valor màxim per a l'eix Y.

Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymax_type fos establert a '0' (calculat).
ymax_type integer Mètode per calcular el valor màxim de l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
ymin_itemid string Id de l'element emprat com a valor mínim per a l'eix Y.

Des de Zabbix 6.0.7, si l'usuari no té accés a l'element especificat, el gràfic es representa com si ymin_type fos establert a '0' (calculat).
ymin_type integer Mètode per calcular el valor mínim per a l'eix Y.

Valors possibles:
0 - (per defecte) calculat;
1 - fix;< br>2 - element.
discover integer Estat de descobriment de prototipus de gràfics.

Valors possibles:
0 - (per defecte) es descobriran gràfics nous;
1: no es descobriran gràfics nous i els gràfics existents es marcaran com a perduts.
uuid string Identificador únic universal, emprat per enllaçar prototips de gràfics importats amb els existents. S'empra només per a prototips de gràfics de plantilla. Es genera automàticament, si no es proporciona.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatoris/opcionals és diferent.