hostgroup.massremove

Descripció

object hostgroup.massremove(object parameters)

Aquest mètode esborrar els objectes associats a diversos grups d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID dels grups d'equips a actualitzar i objectes a esborrar.

Paràmetre Tipus Descripció
groupids
(obligatori)
cadena/matriu ID dels grups d'equips a actualitzar.
hostids string/array Equips per eliminar de tots els grups d'equips.
templateids string/array Plantilles per eliminar de tots els grups d'equips.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups d'equips actualitzats sota la propietat groupids.

Exemples

Treure equips dels grups

Treu dos equips dels seus grups d'equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.massremove",
      "params": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ],
        "hostids": [
          "30050",
          "30001"
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "5",
          "6"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CHostGroup::massRemove() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.