Table of Contents

> Objecte imatge

Els següents objectes tenen relació directa amb l'API image.

Imatge

L'objecte imatge té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
imageid string (nomes lectura) ID de l'imatge.
name
(obligatori)
string Nom de l'imatge.
imagetype integer Tipus d'imatge.

Valors admesos:
1 - (per defecte) icona;
2 - imatge de fons.

Veieu que per alguns mètodes (actualitzar, esborrar), la combinació de paràmetres obligatoris o opcionals és diferent.