proxy.delete

Descripció

object proxy.delete(array proxies)

Aquest mètode permet esborrar proxys.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(array) IDs dels proxys que s'esborraran.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels proxys esborrats sota la propietat proxyids.

Exemples

Esborrar diversos proxys

Esborrar dos proxys.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "proxy.delete",
      "params": [
        "10286",
        "10285"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "proxyids": [
          "10286",
          "10285"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CProxy::delete() in ui/include/classes/api/services/CProxy.php.