regexp.create

Descripció

object regexp.create(object/array regularExpressions)

Aquest mètode permet crear noves expressions globals regulars.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Expressions regulars per crear.

A més de les propietats estàndard, el mètode admete els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
expressions array Opcions d'expressions.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les expressions regulars esborrades sota la propietat regexpids.

Exemples

Crear una nova expressió regular global.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.create",
      "params": {
       "name": "Storage devices for SNMP discovery",
       "test_string": "/boot",
       "expressions": [
        {
         "expression": "^(Physical memory|Virtual memory|Memory buffers|Cached memory|Swap space)$",
         "expression_type": "4",
         "case_sensitive": "1"
        }
       ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "regexpids": [
          "16"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CRegexp::create() in ui/include/classes/api/services/CRegexp.php.