regexp.get

Descripció

integer/array regexp.get(object parameters)

El mètode permet recuperar expressions regulars globals segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible només per a usuaris Super Admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(objecte) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
regexpids string/array Retorna només expressions regulars amb els identificadors donats.
selectExpressions query Retorna una propietat expressions.
sortfield string/array Ordena el resultat segons les propietats donades.

Els valors possibles són: regexpid i name.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar expressions regulars globals.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "regexp.get",
      "params": {
        "output": ["regexpid", "name"],
        "selectExpressions": ["expression", "expression_type"],
        "regexpids": [1, 2],
        "preservekeys": true
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
     "jsonrpc": "2.0",
     "result": {
      "1": {
       "regexpid": "1",
       "name": "File systems for discovery",
       "expressions": [
        {
         "expression": "^(btrfs|ext2|ext3|ext4|reiser|xfs|ffs|ufs|jfs|jfs2|vxfs|hfs|apfs|refs|ntfs|fat32|zfs)$",
         "expression_type": "3"
        }
       ]
      },
      "2": {
       "regexpid": "2",
       "name": "Network interfaces for discovery",
       "expressions": [
        {
         "expression": "^Software Loopback Interface",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^(In)?[Ll]oop[Bb]ack[0-9._]*$",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^NULL[0-9.]*$",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^[Ll]o[0-9.]*$",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^[Ss]ystem$",
         "expression_type": "4"
        },
        {
         "expression": "^Nu[0-9.]*$",
         "expression_type": "4"
        }
       ]
      }
     },
     "id": 1
    }

Font

CRegexp::get() in ui/include/classes/api/services/CRegexp.php.