template.massupdate

Descripció

object template.massupdate(object parameters)

Aquest mètode permet substituir o esborrar simultàniament els objectes associats i actualitzar les propietats sobre diverses plantilles.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els identificadors dels models a actualitzar i les propietats a actualitzar.

El mètode accepta els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
templates
(obligatori)
object/array Plantilles per actualitzar.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.
groups object/array Grups d'equips per substituir els grups d'equips actuals als quals pertanyen les plantilles.

Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.
macros object/array Macros d'usuari per substituir les macros d'usuari actuals en models determinats.
templates_clear object/array Plantilles per desenllaçar i esborrar les plantilles donades.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.
templates_link object/array Plantilles que substitueixen les plantilles enllaçades actualment.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les plantilles actualitzades sota la propietat templatids.

Exemples

Reemplaçar grups d'equips

Desenllaçar i netejar la plantilla "10091" de les plantilles donades.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "template.massupdate",
      "params": {
        "templates": [
          {
            "templateid": "10085"
          },
          {
            "templateid": "10086"
          }
        ],
        "templates_clear": [
          {
            "templateid": "10091"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "templateids": [
          "10085",
          "10086"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CTemplate::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CTemplate.php.