usermacro.updateglobal

Descripció

object usermacro.updateglobal(object/array globalMacros)

Aquest mètode permet actualitzar macros globals.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats de la macro global per actualitzar.

La propietat globalmacroid s'ha d'establir per a cada macro global. La resta de propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats donades, totes les altres romandran sense canvis.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs de les macros globals actualitzades sota la propietat globalmacroids.

Exemples

Canviar el valor d'una macro global

Estableix el valor de la macro global a "public".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "usermacro.updateglobal",
      "params": {
        "globalmacroid": "1",
        "value": "public"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "globalmacroids": [
          "1"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CUserMacro::updateGlobal() in ui/include/classes/api/services/CUserMacro.php.