Table of Contents

3 Funcions de data i hora

Totes les funcions llistades aquí són admeses a:

::: nota important Les funcions de data i hora no es poden pas emprar soles en una expressió; com a mínim hi hi ha d'haver una funció no temporal referida a un equip. :::

FUNCIÓ
Descripció Paràmetres específics de la funció Comentaris
date
Data actual en format YYYYMMDD. Exemple:
=> data()<20220101
dayofmonth
Dia del mes, entre 1 i 31. Exemple:
=> dayofmonth()=1
dayofweek
Dia de la setmana, entre 1 i 7 (Dil - 1, Dim - 7). Exemple (només dies entre setmana):
=> dayofweek()<6

Exemple (només cap de setmana):
=> dayofweek()>5
now
Nombre de segons des d'Epoch (00:00:00 UTC, 1r de gener de 1970). Exemple:
=> now()<1640998800
time
Hora actual en format HHMMSS. Exemple:
=> time()>000000 i time()<060000