9 Servei Web

Vista general

El servei Web Zabbix és un procés emprat per comunicar amb els serveis Web externs. Actualment, el servei Web Zabbix s'empra per generar i enviar els informes planificats amb plans d'afegir funcionalitats complementàries en el futur.

El servidor Zabbix connecta al servei Web via HTTP(S). El servei Web Zabbix necessita que Google Chrome sigui instal·lat al mateix equip; sota determinades distribucions, el servei pot funcionar igualment amb Chromium (veieu problemes coneguts).

Instal·lació

El servei Web Zabbix és disponible als paquets Zabbix precompilats disponibles per descarregar al lloc Web de Zabbix. Per compilar el servei de Web Zabbix a partir de les fonts, especifiqueu l'opció de configuració --enable-webservice.

Veieu igualment: