1 Equips i grups d'equips

Què és un equip?

Típicament, els equips Zabbix són els perifèrics que volem monitorar (servidors, llocs de treball, commutadors, etc.).

La creació d'equips és una de les primeres tasques de monitoratge a Zabbix. Per exemple, si volem monitorar alguns paràmetres d'un servidor "x", haurem de crear un equip que s'anomeni "Servidor X" (per exemple), i afegir-hi els elements que volem monitorar.

Els equips s'organitzen en grups d'equips.

Continueu amb la vers la creació i configuració d'un equip.