1 Equips i grups d'equips

Què és un equip?

A Zabbix, un "equip" fa referència a qualsevol dispositiu físic o virtual, aplicació, servei, o qaulsevol altra col·lecció lògica de paràmetres monitorats.

La creació d'equips és una de les primeres tasques de monitoratge a Zabbix. Per exemple, si volem monitorar alguns paràmetres d'un servidor "x", haurem de crear un equip que s'anomeni "Servidor X" (per exemple), i afegir-hi els elements que volem monitorar.

Els equips s'organitzen en grups d'equips.

Continueu amb com crear i configurar un equip.