2 SMS

Vista general

Zabbix suporta l'enviament d'SMS a través d'un mòdem GSM connectat al port sèrie del servidor Zabbix.

Assegureu-vos que:

  • La velocitat del dispositiu sèrie (normalment /dev/ttyS0 a Linux) coincideix amb la del mòdem GSM. Zabbix no estableix la velocitat de l'enllaç sèrie: empra la configuració predeterminada.
  • L'usuari 'zabbix' té accés de lectura/escriptura al dispositiu sèrie. Executeu l'ordre ls --l /dev/ttyS0 per veure els permisos actuals del dispositiu sèrie.
  • El mòdem GSM té un codi PIN introduït i el conserva després de reiniciar l'alimentació. També podeu desactivar el codi PIN de la tarja SIM. Podeu introduir un codi PIN emetent l'ordre AT+CPIN = "NNNN" (NNNN és ​​el vostre nombre PIN, cal que hi hagi cometes) al programari del terminal, com Unix minicom o Windows HyperTerminal.

Zabbix s'ha provat amb aquests mòdems GSM:

  • Siemens MC35
  • Teltonika ModemCOM / G10

Per configurar l'SMS com a canal de lliurament de missatges, també cal que configureu l'SMS com a tipus de suport i introduïu els nombres de telèfon respectius dels usuaris.

Configuració

Per configurar SMS com a tipus de suport:

  • Aneu a Administració → Tipus de suport
  • Feu clic a Crea un tipus de suport (o feu clic a SMS a la llista de tipus de suport predefinits).

Els paràmetres següents són específics del tipus de suport SMS:

Paràmetre Descripció
Mòdem GSM Establiu el nom del dispositiu sèrie del mòdem GSM.

Veieu els paràmetres de tipus de suport comuns per obtindre informació sobre com configurar els missatges predeterminats i les opcions de gestió d'alertes. Tingueu en compte que el processament paral·lel de l'enviament de notificacions per SMS no és possible.

Suport d'usuari

Un cop configurat el tipus de suport d'SMS, aneu a la secció Administració → Usuaris i modifiqueu el perfil de l'usuari per assignar un suport d'SMS a l'usuari. Les passes de configuració dels suports d'usuari, comuns a tots els tipus de suport, es descriuen a la pàgina tipus de suport.