4 Regles de descoberta

Vista general

Es pot accedir a la llista de regles de descoberta de baix nivell per a un equip des de Configuració → Equips fent clic a Descoberta per a l'equip corresponent.

Es mostra una llista de regles de descoberta de baix nivell existents. També és possible veure totes les regles de descoberta independentment de l'equip, o totes les regles de descoberta d'un grup d'equips específic canviant la configuració del filtre.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Equip Es mostra el nom d'equip visible.
Si no hi ha cap nom d'equip visible, es mostra el nom d'equip tècnic.
Nom Nom de la regla, que es mostra com un enllaç blau.
Si feu clic al nom de la regla, s'obre el formulari de configuració de la regla de descoberta de baix nivell.< br>Si la regla de descoberta pertany a una plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de la regla, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de regles a nivell de plantilla.
Elements Es mostra un enllaç a la llista de prototips d'elements.
El nombre de prototips d'elements existents es mostra en gris.
Triggers Es mostra un enllaç a la llista de prototips de triggers.
El nombre de prototips de triggers existents es mostra en gris.
Gràfics Es mostra un enllaç a la llista de prototips de gràfics.
El nombre de prototips de gràfics existents es mostra en gris.
Equips Es mostra un enllaç a la llista de prototips d'equip.
El nombre de prototips d'equip existents es mostra en gris.
Clau Es mostra la clau de l'element emprada per a la descoberta.
Interval Es mostra la freqüència d'execució del descoberta.
Tingueu en compte que la descoberta també es pot realitzar immediatament prement el botó Comprovar ara a sota de la llista.
Tipus Es mostra el tipus d'element emprat per a la descoberta (agent Zabbix, agent SNMP, etc.).
Estat Es mostra l'estat de la regla de descoberta: Activat, Desactivat o No compatible. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo: d'Activat a No activat (i viceversa); de No compatible a No activat (i viceversa).
Informació Si tot és correcte, no es mostra cap icona en aquesta columna. Si es produeix un error, es mostra una icona quadrada amb la lletra "i". Passeu el cursor per sobre de la icona per veure una informació sobre eines amb la descripció de l'error.

Per configurar una nova regla de descoberta de baix nivell, feu clic al botó Crear una regla de descoberta a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Activar - canvia l'estat de la regla de descoberta de baix nivell a Activat.
  • Desactivar - canvia l'estat de la regla de descoberta de baix nivell a Desactivat.
  • Verifica ara - realitza immediatament la descoberta en funció de les regles de descoberta; veieu més detalls. Tingueu en compte que quan s'executa la descoberta immediatament, la memòria cau de configuració no s'actualitza, de manera que el resultat no reflectirà els canvis molt recents a la configuració de la regla de descoberta.
  • Esborra - esborra les regles de descoberta de baix nivell.

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant de les regles de descoberta respectives i, a continuació, feu clic al botó requerit.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només les regles de descoberta que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible a sobre de la llista de regles de descoberta. Si es fa clic, apareix un filtre disponible on podeu filtrar les regles de descoberta per grup d'equips, equips, nom, clau d'element, tipus d'element i altres paràmetres.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'equips.
Especificar un grup d'equips pare selecciona implícitament tots els grups d'equips heretats.
Equips Filtrar per un o més equips.
Nom Filtra per nom de la regla de descoberta.
Clau Filtra per clau d'element de descoberta.
Tipus Filtra per tipus d'element de descoberta.
Interval d'actualització Filtra per interval d'actualització.
No disponible per a Zabbix trapper i elements dependents.
Període de retenció de recursos perduts Filtra per període de retenció de recursos perduts.
SNMP OID Filtra per SNMP OID.
Disponible només si s'ha triat SNMP Agent com a tipus.
Estat Filtra per estat de la regla de descoberta (Tot/Normal/No compatible).
Estat Filtra per estat de la regla de descoberta (Tot/Activat/Desactivat).