4 Regles de descoberta

Vista general

Es pot accedir a la llista de regles de descoberta de baix nivell per a una plantilla des de Configuració → Plantilles fent clic a Descoberta per a la plantilla respectiu.

Es mostra una llista de regles de descoberta de baix nivell existents. També és possible veure totes les regles de descoberta independentment de la plantilla, o totes les regles de descoberta d'un grup d'equips específic canviant la configuració del filtre.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Plantilla La plantilla a la que pertany la regla de descoberta.
Nom Nom de la regla, que es mostra com un enllaç blau.
Si feu clic al nom de la regla, s'obre el formulari de configuració de la regla de descoberta de baix nivell.< br>Si la regla de descoberta s'hereta d'una altra plantilla, el nom de la plantilla es mostra abans del nom de la regla, com un enllaç gris. Si feu clic a l'enllaç de la plantilla, s'obrirà la llista de regles de descoberta a aquest nivell de plantilla.
Elements Es mostra un enllaç a la llista de prototips d'elements.
El nombre de prototips d'elements existents es mostra en gris.
Triggers Es mostra un enllaç a la llista de prototips d'activador.
El nombre de prototips d'activador existents es mostra en gris.
Gràfics Es mostra un enllaç a la llista de prototips de gràfics.
El nombre de prototips de gràfics existents es mostra en gris.
Equips Es mostra un enllaç a la llista de prototip d'equips.
El nombre de prototips d'equips existents es mostra en gris.
Clau Es mostra la clau de l'element emprada per a la descoberta.
Interval Es mostra la freqüència d'execució de la descoberta.
Tipus Es mostra el tipus d'element emprat per a la descoberta (agent Zabbix, agent SNMP, etc.).
Estat Es mostra l'estat de la regla de descoberta: Activada o Desactivada. Si feu clic a l'estat, podeu canviar-lo: d'Activat a Inhabilitat (i viceversa).

Per configurar una nova regla de descoberta de baix nivell, feu clic al botó Crear una regla de descoberta a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Habilitar: canvia l'estat de la regla de descoberta de baix nivell a Activada
  • Desactivar: canvia l'estat de la regla de descoberta de baix nivell a Desactivada
  • Esborrar: esborra les regles de descoberta de baix nivell

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant de les regles de descoberta respectives i feu clic al botó necessari.

Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per mostrar només les regles de descoberta que us interessa. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

La icona Filtre és disponible a la cantonada superior dreta. Si hi feu clic, s'obrirà un filtre on podreu especificar els criteris de filtre desitjats, com ara el model, el nom de la regla de descoberta, la clau d'element, el tipus d'element, etc.

Paràmetre Descripció
Grups d'equips Filtra per un o més grups d'v.
Només es poden triar grups d'equips que continguin almenys un patró.
Especificar un grup d'equips principal selecciona implícitament tots els grups d'equips heretats.
Plantilles Filtra per un o més plantilles.
Nom Filtra per nom de la regla de descoberta.
Clau Filtra per clau d'element de descoberta.
Tipus Filtra per tipus d'element de descoberta.
Interval d'actualització Filtra per interval d'actualització.
No disponible per a Zabbix trapper i elements dependents.
Període de retenció de recursos perduts Filtra per període de retenció de recursos perduts.
Estat Filtra per estat de la regla de descoberta (Tot/Activat/Desactivat).