16 Equips amb problemes

Vista general

Al giny d'equips amb problemes, podeu veure informació d'alt nivell sobre la disponibilitat dels equips.

Configuració

Per configurar, trieu Equips amb problemes com a tipus:

A més dels paràmetres que són comuns per a tots els ginys, podeu establir les opcions específiques següents:

Grups d'equips Introduïu els grups d'equips per veure'ls al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un grup oferirà un menú desplegable de grups coincidents.
Especificar un grup d'equip principal selecciona implícitament tots els grups d'equip heretats.
Es mostraran les dades de l'equip d'aquests grups d'equip. al giny. Si no s'introdueix cap grup d'equip, es mostraran tots els grups d'equip.
Exclou els grups d'equip Introduïu els grups d'equip per amagar-los del giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començar a escriure el nom d'un grup oferirà un menú desplegable de grups coincidents.
Si especifiqueu un grup d'equip principal, es seleccionaran implícitament tots els grups d'equip heretats.
Les dades d'equip d'aquests grups d'equip no es veuran al giny. Per exemple, els equips 001, 002, 003 poden ser al grup A i els equips 002, 003 també al grup B. Si triem veure el grup A i excloure el grup B al mateix temps, només es veuran les dades de l'equip 001 al tauler.
Equips Introduïu els equips per veure'ls al giny. Aquest camp s'emplena automàticament, de manera que començant a escriure el nom d'un equip oferirà un menú desplegable d'equips coincidents.
Si no s'introdueix cap equip, es veuran tots els equips.
Problema Podeu limitar el nombre d'equips amb problemes que es mostren pel nom del problema. Si introduïu una cadena aquí, només es mostraran aquells equips amb problemes el nom dels quals conté la cadena introduïda. Les macros no s'amplien.
Gravetat Marqueu la gravetat dels problemes per filtrar els problemes que voleu veure al gràfic.
Si no se'n marca cap, el giny les ensenyarà totes.
Etiquetes Especifiqueu etiquetes de problemes per limitar el nombre de problemes que es mostren al giny. És possible incloure i excloure etiquetes i valors d'etiquetes específics. Es poden establir diverses condicions. La concordança de noms d'etiqueta sempre distingeix entre majúscules i minúscules.
Hi ha diversos operadors disponibles per a cada condició:
Existeix - inclou els noms d'etiquetes especificats
Igual - inclou els noms d'etiquetes especificats i valors (distingeix entre majúscules i minúscules)
Conté - inclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta contenen la cadena introduïda (coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
No existeix - exclou l'especificat noms d'etiquetes
No és igual - exclou els noms i valors d'etiquetes especificats (distingeix entre majúscules i minúscules)
No conté - exclou els noms d'etiquetes especificats on els valors de l'etiqueta continguin la cadena introduïda ( coincidència de subcadenes, no distingeix entre majúscules i minúscules)
Hi ha dos tipus de càlcul per a les condicions:
I/O - s'han de complir totes les condicions, les condicions que tinguin el mateix nom d'etiqueta s'agruparan per la condició O
O - prou si es compleix una condició
Mostra els problemes esborrats Marqueu la casella de selecció per mostrar problemes que d'altra manera s'esborrarien (no es veuen) a causa del manteniment de l'equip.
Amaga grups sense problemes Marqueu l'opció Amaga grups sense problemes per amagar les dades dels grups d'equip sense problemes al giny.
Visualització de problemes Mostra el recompte de problemes com a:
Tots - es veurà el recompte complet de problemes
Separat - el recompte de problemes no reconeguts es veurà separat com a nombre del recompte total de problemes
Només no reconegut - només es veurà el nombre de problemes no reconeguts.