user.create

Descripció

object user.create(object/array users)

Aquest mètode permet crear nous usuaris.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

La fortalesa del mot de pas de l'usuari es valida d'acord amb les regles de la política de mots de pas definida per l'API d'autenticació. Veieu API d'autenticació per obtindre més informació.

Paràmetres

(object/array) usuaris a crear.

A més de les propietats d'usuari estàndard, el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
passwd
(obligatori)
string Mot de pas d'usuari.

Es pot ometre si l'usuari només s'afegeix als grups amb accés LDAP.
usrgrps
(obligatori)
array Grups d'usuaris on afegir l'usuari.

Els grups d'usuaris han de tindre el conjunt de propietats usrgrpid.
medias array Suport d'usuari a crear.
user_medias
(obsolet)
array Aquest paràmetre és obsolet; si us plau, empreu medias.
Suport d'usuari per crear.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte amb els IDs dels usuaris creats segons la propietat userids. L'ordre dels IDs retornats correspon a l'ordre dels usuaris donats.

Exemples

Crear un usuari

Crear un usuari nou, afegir-lo a un grup d'usuaris i crear un nou suport per a ell.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "user.create",
      "params": {
        "username": "John",
        "passwd": "Doe123",
        "roleid": "5",
        "usrgrps": [
          {
            "usrgrpid": "7"
          }
        ],
        "medias": [
          {
            "mediatypeid": "1",
            "sendto": [
              "[email protected]"
            ],
            "active": 0,
            "severity": 63,
            "period": "1-7,00:00-24:00"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "userids": [
          "12"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CUser::create() in ui/include/classes/api/services/CUser.php.