Table of Contents

6 Funcions admeses

Feu clic al grup de funcions per veure'n els detalls.

Grup de funcions Funcions
Funcions d'agregació avg, bucket_percentile, count, histogram_quantile, item_count, kurtosis, mad, max, min, skewness, stddevpop, stddevsamp, sum, sumofsquares, varpop, varsamp
Funcions Foreach avg_foreach,bucket_rate_foreach,count_foreach,exists_foreach,last_foreach,max_foreach,min_foreach,sum_foreach
Funcions binàries bitand, bitlshift, bitnot, bitor, bitrshift, bitxor
Funcions de date i hora date, dayofmonth, dayofweek, now, time
Funcions d'històric change, changecount, count, countunique, find, first, fuzzytime, last, logeventid, logseverity, logsource, monodec, monoinc, nodata, percentile, rate
Funcions de tendència baselinedev, baselinewma, trendavg, trendcount, trendmax, trendmin, trendstl, trendsum
Funcions matemàtiques abs, acos, asin, atan, atan2, avg, cbrt, ceil, cos, cosh, cot, degrees, e, exp, expm1, floor, log, log10, max, min, mod, pi, power, radians, rand, round, signum, sin, sinh, sqrt, sum, tan, truncate
Funcions d'operador between, in
Funcions predictives forecast, timeleft
Funcions de cadena de caràcters ascii, bitlength, bytelength, char, concat, insert, left, length, ltrim, mid, repeat, replace, right, rtrim, trim

Aquestes funcions són admeses a les expressions de trigger i els elements calculats

Les funcions Foreach només s'admeten per als càlculs afegits.