9 Executar l'agent com a root

Des de la versió 5.0.0, l'arxiu de servei systemd de l'agent de Zabbix contingut als paquets oficials Inclou explícitament directives per User i Group. Ambdós definits a zabbix.

Això vol dir que l'antiga funcionalitat de confiugració de l'usuari amb el qui l'agent Zabbix s'executa via l'arxiu zabbix_agentd.conf es traspassa i l'agent s'exeuctarà sempre com l'usuari especificat a l'arxiu de servei systemd.

Per executar l'agent de Zabbix com a root, haureu de fer les modificacions descrites a sota.

Agent de Zabbix

To sobreescriure el grup i usuari per defecte de l'agent de Zabbix, executeu:

systemctl edit zabbix-agent

Després, afegiu el contingut següent:

[Service]
    User=root
    Group=root

Reinicieu els dimonis i reinicieu el servei d'agent de Zabbix:

systemctl daemon-reload
    systemctl restart zabbix-agent

Per l'agent de Zabbix Això reactiva la funcionalitat de configurar l'usuari a l'arxiu zabbix_agentd.conf. Ara caldrà establir els paràmetres de configuració User=root i AllowRoot=1 a l'arxiu de configuració de l'agent.

Agent de Zabbix 2

To sobreescriure el grup i usuari per defecte de l'agent de Zabbix 2, executeu:

systemctl edit zabbix-agent2

Després, afegiu el contingut següent:

[Service]
    User=root
    Group=root

Reinicieu els dimonis i reinicieu el servei d'agent de Zabbix:

systemctl daemon-reload
    systemctl restart zabbix-agent2

Per l'agent de Zabbix 2 això determina completament l'usuari que l'executa. No calen més modificacions..