1 Configurant un usuari

Vista general

La instal·lació inicial de Zabbix té dos usuaris predefinits:

  • Admin - un superusuari de Zabbix amb tots els permisos;
  • guest - un usuari de Zabbix. Per defecte, aquest usuari "convidat" no és pas actiu. Si l'afegiu al grup d'usuaris Convidats, podeu accedir a les pàgines de monitoratge de Zabbix sense haver iniciat sessió. Tingueu en compte que, per defecte, "guest" no té permisos per als objectes Zabbix.

Per configurar un usuari nou:

  • Aneu a Administració → Usuaris
  • Feu clic a Crear un usuari (o al nom d'usuari per modificar un usuari existent)
  • Modificar els atributs d'usuari al formulari

Atributs generals

La pestanya Usuari conté atributs generals d'usuari:

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Paràmetre Descripció
Nom d'usuari Nom d'usuari únic, emprat com a nom d'inici de sessió.
Nom Nom de l'usuari (opcional).
Si no és buit, mostra la informació del reconeixement i la informació del destinatari de la notificació.
Nom Nom d'usuari (opcional).
Si no és en blanc, mostra la informació d'aprovació i a la informació del destinatari de la notificació.
Grups Trieu els grups d'usuaris al qual pertany l'usuari. A partir de Zabbix 3.4.3, aquest camp s'omple automàticament, de manera que començar a escriure un nom de grup d'usuaris oferirà una llista desplegable de grups coincidents. Desplaceu-vos cap avall per triar. També podeu fer clic a Triar per afegir grups. Feu clic a "x" per esborrar la selecció.
La pertinença a un grup d'usuaris determina a quins grups d'equips i equips tindrà accés l'usuari.
Mot de pas Dos camps per introduir el mot de pas de l'usuari.
Amb un mot de pas existent, conté un botó Mot de pas, fent clic, s'obren els camps de mot de pas.
Tingueu en compte que els mots de pas de més de 72 caràcters es truncaran.
Idioma Llengua de la interfície Zabbix.
L'extensió php gettext és necessària perquè les traduccions funcionin.
Timezone Trieu la zona horària per anul·lar la zona horària a nivell d'usuari o trieu Sistema predeterminat per emprar la configuració global de la zona horària.
Tema Defineix l'aspecte de la interfície:
Per defecte del sistema - empra la configuració predeterminada del sistema
Blau - tema blau estàndard
Fosc - tema fosc alternatiu
Llum de contrast alt - tema de llum d'alt contrast
Fosc de contrast alt - tema fosc d'alt contrast
Inici de sessió automàtic Marqueu aquesta casella perquè Zabbix recordi l'usuari i iniciï sessió automàticament durant 30 dies. Les galetes del navegador s'empren amb aquesta finalitat.
Autologout Amb aquesta casella marcada, l'usuari es tancarà automàticament, després del nombre de segons establert (mínim 90 segons, màxim 1 dia).
Els sufixos de temps s'accepten, per exemple, 90s, 5m, 2h, 1d.
Tingueu en compte que aquesta opció no funcionarà:
* Si l'opció de configuració global "Mostra l'avís si el servidor Zabbix és executant un error" és activada i la interfície de Zabbix es manté oberta;
* Quan les pàgines del menú Monitoratge fan actualitzacions d'informació de fons;
* Si inicieu sessió amb l'opció Recorda'm durant 30 dies marcada.
Actualització Defineix la freqüència d'actualització emprada per a gràfics, dades de text sense format, etc. Es pot posar a 0 per desactivar.
Línies per pàgina Podeu determinar quantes línies per pàgina es mostraran a les llistes.
URL (després de l'inici de sessió) Podeu fer que Zabbix reenviï l'usuari a una URL específica després d'haver iniciat sessió correctament, per exemple, a la pàgina de problemes.

Suport d'usuari

La pestanya Suports conté una llista de tots els suports definits per l'usuari. Els suports s'empren per enviar notificacions. Feu clic a Afegir per assignar contingut multimèdia a l'usuari.

Consulteu la secció Tipus de suport per obtindre més informació sobre com configurar els suports d'usuari.

Autoritzacions

La pestanya Permisos conté informació sobre:

  • El paper de l'usuari. Els usuaris no poden canviar el seu propi rol.
  • El tipus d'usuari (usuari, administrador, superadministrador) definit a la configuració del rol.
  • Grups d'acollida als quals l'usuari té accés. Els usuaris del tipus "Usuari" i "Administrador" no tenen accés a cap grup d'equips o equips predeterminats. Per accedir-hi, s'han d'incloure en grups d'usuaris que tinguin accés als grups d'equips i equips respectius.
  • Drets d'accés a seccions i elements de la interfície, mòduls i mètodes de l'API Zabbix. Els elements als quals s'ha concedit l'accés es mostren en verd. El color gris clar vol dir que no es permet l'accés a l'element..
  • Dret a fer determinades accions. Les accions autoritzades es mostren en verd. El color gris clar vol dir que l'usuari no té els drets per dur a terme aquesta acció.

Consulteu la pàgina [Permisos d'usuari] (permisos) per obtindre més informació.