2 elements del grup d'equips

Vista general

Aquesta secció explica com afegir un element de tipus "Grup d'equips" durant la configuració d'un mapa de xarxa.

Configuració

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Aquesta taula consta de paràmetres típics per al tipus d'element Grup d'equips:

Paràmetre Descripció
Tipus Seleccioneu el tipus d'element:
Grup d'equips - icona que representa l'estat de tots els activadors de tots els amfitrions que pertanyen al grup triat
Mostra Mostra les opcions:
Grup d'equips - en triar aquesta opció, es mostrarà una sola icona que mostrarà la informació corresponent sobre el grup d'equips determinat
Elements del grup d'equips - triar aquesta opció resulta com a múltiples icones que mostren la informació corresponent sobre cada element (equip) d'un determinat grup d'equips
Tipus d'àrea Aquesta configuració és disponible si el paràmetre "Elements del grup d'equips" és escollit:
Ajust al mapa - tots els elements del grup d'equips es posen de la mateixa manera dins del mapa
**Mida personalitzada* * - una configuració manual de l'àrea del mapa per a tots els elements del grup d'equips que es mostraran
Mida de l'àrea Aquesta configuració és disponible si s'han triat el paràmetre "Elements del grup d'equips" i el paràmetre "Tipus d'àrea":
Amplada - valor numèric que s'ha d'introduir per especificar l'amplada de l'àrea del mapa
** Alçada** - valor numèric que s'ha d'introduir per especificar l'alçada de l'àrea del mapa
Algorisme de col·locació Graella - només opció disponible per mostrar tots els elements del grup d'equips
Etiqueta Etiqueta de la icona, qualsevol cadena.
Es poden emprar Macros i cadenes multilínia a les etiquetes.
Si el tipus d'element del mapa és "Grup d'equips", especificant determinades macros tenen un impacte en la vista del mapa que mostra la informació corresponent sobre cada equip. Per exemple, si s'empra la macro {HOST.IP}, la vista d'edició del mapa només mostrarà la macro {HOST.IP} mentre que la vista del mapa inclourà i mostrarà l'adreça IP única de cada equip

Veure elements de grups d'equips

Aquesta opció és disponible si s'escull l'opció de visualització "Elements del grup d'equips". Quan seleccioneu "Elements del grup d'equips" com a opció visualitza, inicialment només veureu una icona per al grup d'equips. Tanmateix, quan deseu el mapa i després aneu a la vista del mapa, veureu que el mapa inclou tots els elements (equips) d'un determinat grup d'equips:

Vista d'edició del mapa Vista del mapa

Observeu com s'empra la macro {HOST.NAME}. A l'edició de mapes, el nom de la macro no es resol, mentre que a la visualització de mapa es mostren tots els noms d'equip únics.