10 Què hi ha de nou al Zabbix 6.0.5

Plantilles

Hi ha noves plantilles disponibles:

 • CockroachDB per HTTP
 • Envoy Proxy per HTTP
 • HashiCorp Consul Cluster per HTTP
 • HashiCorp Consul Node per HTTP

Consulteu les instruccions de configuració de plantilles HTTP.

Podeu obtindre aquestes plantilles:

 • A ConfiguracióPlantilles a instal·lacions noves;
 • Si sou actualitzant les versions anteriors, podeu descarregar les noves plantilles des del repositori Git de Zabbix, o collir-les del directori zabbix/templates de la darrera versió descarregada de Zabbix. Aleshores, mentre sou a ConfiguracióPlantilles, podeu importar-les manualment.

Gestió de valors de NaN al preprocessament de Prometheus

Hi ha un comportament nou per manejar (ometre) els valors de NaN. Així, si un conjunt de dades consta de valors numèrics i NaN vàlids, els valors de NaN s'ignoren i:

 • 'avg', 'màx', 'min', 'sum' retornen un resultat calculat a partir dels valors vàlids
 • 'count' retorna el nombre de valors vàlids

Si tots els valors d'un conjunt de dades són NaN, aleshores "mitjana", "màx", "mín" i "suma" retornen "no hi ha dades (es requereix almenys un valor)", mentre que "recompte" retorna 0.

Abans, si NaN era el primer valor d'un conjunt de dades, aleshores:

 • 'avg', 'màx', 'min', 'sum' retornant un error "El valor "NAN" de tipus "cadena" no és adequat per al tipus de valor "Numèric (flotant)""
 • 'count' retorna el nombre de valors (inclosos els valors de NaN)

També abans, si NaN no era el primer valor d'un conjunt de dades, aleshores:

 • 'avg', 'sum' retornen l'error "El valor "NAN" del tipus "cadena" no és adequat per al tipus de valor "Numèric (flotant)""
 • 'max' retorna el màxim de valors fins que es troba el primer NaN
 • 'min' retorna el mínim de valors fins que es troba el primer NaN
 • 'count' retorna el nombre de valors (inclosos els valors de NaN)

L'enllaç de dades més recent per als equips mostra nombres

El darrer enllaç de dades per als equips a Monitoratge -> Equips ara mostra el nombre d'elements amb dades més recents.

Idiomes de la interfície web

S'han habilitat les llengües alemanya i vietnamita a la interfície web.

Llistes ampliables al subfiltre de dades més recents

S'han introduït llistes ampliables al subfiltre darreres dades:

 • Per a cada grup d'entitats (per exemple, etiquetes, equips), ara es mostren fins a 10 files d'entitats. Si hi ha més entitats, aquesta llista es pot ampliar fins a un màxim de 1000 entrades (el valor de SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP a les definicions de la interfície) fent clic a la icona als tres punts que es mostren al final. Abans, el límit era un màxim no ampliable de 100 entrades.

 • A la llista Valors d'etiquetes, ara es mostren fins a 10 files de noms d'etiquetes. Si hi ha més noms d'etiquetes amb valors, aquesta llista es pot ampliar fins a un màxim de 200 noms d'etiquetes fent clic a la icona dels tres punts que es mostra a la part inferior. Abans, el límit era un màxim no ampliable de 20 línies amb noms d'etiquetes.

Per a cada nom d'etiqueta, es mostren fins a 10 files de valors (ampliables a 1000 entrades (el valor de SUBFILTER_VALUES_PER_GROUP a definicions de la interfície)).

Filtre de registre d'auditoria

Ara es poden triar diverses accions al filtre de registre d'auditoria a Informes -> Auditoria:

Això és útil per veure totes les accions relacionades (per exemple, inicis de sessió correctes i fallits a la interfície) a la llista d'auditoria.