2 Escenaris web

Vista general

Es pot accedir a la informació sobre l'escenari web d'un equip des de Monitoratge → Equips fent clic al web de l'equip corresponent.

Les dades dels equips desactivats també són accessibles. El nom d'un equip desactivat apareix en vermell.

El nombre màxim d'escenaris que es mostren per pàgina depèn del [paràmetre]Línies per pàgina(/manual/web_interface/user_profile#configuration) del perfil d'usuari.

Per defecte, només es mostren els valors que es produeixen les darreres 24 hores. Aquest límit es va afegir per intentar millorar els temps de càrrega inicials de les pàgines de dades grans més recents. Podeu ampliar aquest període modificant el valor del paràmetre Període màxim de visualització de l'historial a la secció del menú Administració → General.

El nom de l'escenari és un enllaç a estadístiques més detallades sobre ell:

Ús de filtres

La pàgina mostra una llista de tots els escenaris web per a l'equip seleccionat. Per veure escenaris web per a un altre equip o grup d'equips sense tornar a la pàgina Monitoratge → Equips, trieu aquest equip o grup al filtre. També podeu filtrar escenaris basats en etiquetes.

Botons

Els botons del mode de visualització comuns a totes les seccions es descriuen a la pàgina de monitoratge.