6 Registre d'accions

Vista general

A la secció Informes → Registre d'accions, els usuaris poden veure els detalls de les operacions (notificacions, comandes remotes) fetes dins d'una acció.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Hora Marca de temps de l'operació.
Acció Es mostra el nom de l'acció que ha provocat les operacions.
Tipus Es mostra el tipus d'operació - Correu electrònic o Comanda.
Destinatari(s) Es mostren el nom d'usuari, el cognom, el nom (entre parèntesis) i l'adreça de correu electrònic del destinatari de la notificació.
Missatge Es mostra el contingut del missatge/de la comanda remota.
Una comanda remota és separada de l'equip de destinació per dos punts: <host>:<command>. Si la comanda remota s'executa al servidor Zabbix, la informació té el format següent: Servidor Zabbix:<command>
Estat Es mostra l'estat de l'operació:
En curs - l'acció és en curs
Per a les accions en curs, es mostra el nombre d'intents restants - el nombre d'intents restants del servidor per enviar la notificació.
Enviat - la notificació s'ha enviat
Executat - la comanda s'ha executat
No enviat - l'acció no s'ha completat.
Info Es mostra informació d'error (si n'hi ha) pel que fa a l'execució de l'acció.

Ús del filtre

Podeu emprar el filtre per restringir els registres per destinataris del missatge. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

El filtre es troba sota la barra Registre d'accions. Es pot obrir i replegar fent clic a la pestanya Filtre de l'esquerra.

Selector de període

El selector de període de temps permet seleccionar períodes de temps sovint necessaris amb un clic del ratolí. El selector de període de temps es pot obrir fent clic a la pestanya de període de temps al costat del filtre.