2 Sons dels navegadors

Vista general

El so s'empra a les notificacions globals.

Perquè els sons es reprodueixin a la interfície de Zabbix, cal que la missatgeria de la portada sigui habilitada a la pestanya Missatgeria del perfil d'usuari, amb totes les gravetats del trigger marcades. A més, els sons també s'han d'habilitar a la finestra emergent de notificació global.

Si per algun motiu l'àudio no es pot reproduir al dispositiu, el botó a la finestra emergent de notificació global sempre romandrà en estat "silenciat" i el missatge "No es pot donar suport a la notificació d'àudio per a aquest dispositiu" es veurà en passar el cursor per damunt del botó .

Els sons, inclosos els clips d'àudio predeterminats, només s'admeten en format MP3.

Els sons de la interfície Zabbix s'han provat amb èxit als navegadors Firefox/Opera a Linux i els navegadors Chrome, Firefox, Microsoft Edge i Opera a Windows.

És possible que els sons de reproducció automàtica siguin desactivats de manera predeterminada a les versions recents del navegador. En aquest cas, heu de canviar aquesta configuració manualment.