1 Actualització des de les fonts

Vista general

Aquesta secció proporciona les passes necessàries per a una actualització correcta de Zabbix 5.4.x a Zabbix 6.0.x emprant fonts oficials de Zabbix.

Tot i que l'actualització dels agents Zabbix no és obligatòria (però recomanable), el servidor Zabbix i els proxys han de ser de la mateixa versió principal. Per tant, en una configuració de proxy, el servidor Zabbix i tots els proxys s'han d'aturar i actualitzar. Mantindre els proxys en execució ja no comportarà cap benefici, ja que durant l'actualització del proxy, les seves dades antigues es descartaran i no es recopilaran dades noves fins que la configuració del proxy no es sincronitzi amb el servidor.

Ja no és possible iniciar el servidor actualitzat i que els proxys més antics i no actualitzats enviïn dades a un servidor més nou. Aquest enfocament, mai recomanat ni admès per Zabbix, ara és desactivat oficialment, ja que el servidor ignorarà les dades dels proxys no actualitzats.

Tingueu en compte que amb la base de dades SQLite als proxys, les dades de l'historial dels proxys abans de l'actualització es perdran, perquè l'actualització de la base de dades SQLite no és compatible i el fitxer de base de dades SQLite s'ha d'esborrar manualment. Quan el proxy s'inicia per primera vegada i manca el fitxer de base de dades SQLite, el proxy el crea automàticament.

Depenent de la mida de la base de dades, l'actualització de la base de dades a la versió 6.0 pot trigar molt de temps.

Abans de l'actualització, assegureu-vos de llegir les notes d'actualització pertinents!

Les següents notes d'actualització estan disponibles:

Actualitzar des de Llegir notes completes d'actualització Canvis més importants entre versions
5.4.x Per a:
Zabbix 6.0
S'han augmentat les versions mínimes de la base de dades requerides;
El servidor/proxy no s'iniciarà si la base de dades està obsoleta;
S'han perdut els registres d'auditoria perquè del canvi d'estructura de la base de dades.
5.2.x Per a:
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
S'han augmentat les versions mínimes de la base de dades;
S'han esborrat els elements agregats com a tipus independent.
5.0.x LTS Per a:
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Versió de PHP mínima necessària pujada de 7.2.0 a 7.2.5.
4.4.x Per a:
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
S'ha tret el suport d'IBM DB2;
S'ha pujat la versió de PHP mínima necessària de la 5.4.0 a la 7.2.0;
S'han pujat les versions de base de dades mínimes requerides;
S'ha canviat el directori de fitxers PHP de Zabbix.
4.2.x Per a:
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Esborrats els suports de missatges de text Jabber, Ez Type.
4.0.x LTS Per a:
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Els proxys antics ja no poden informar de dades a un servidor actualitzat;
Els agents nous ja no podran treballar amb un servidor Zabbix antic.
3.4.x Per a:
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0 ://www.zabbix.com/documentation/5.0/manual/installation/upgrade_notes_500)
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
Les biblioteques 'libpthread' i 'zlib' ara són obligatòries;
El suport per al protocol de text sense format s'ha tret i la capçalera és obligatòria;
Els agents Zabbix de la versió anterior a 1.4 ja no són compatibles;
El paràmetre del servidor a la configuració del proxy passiu ara és obligatori.
3.2.x Per a:
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4<br >Zabbix 6.0
S'ha tret el suport d'SQLite com a base de dades backend per al servidor/interfície Zabbix;
Les expressions regulars compatibles amb Perl (PCRE) són compatibles en lloc de POSIX ampliat;
les biblioteques 'libpcre' i 'libevent' són ara obligatòries per al servidor Zabbix;
S'han afegit comprovacions de codi de sortida per als paràmetres d'usuari, les ordres remotes i els elements system.run[] sense l'assenyalador 'nowait', així com els scripts executats del servidor Zabbix;
La passarel·la Java de Zabbix s'ha d'actualitzar per donar suport a noves funcionalitats.
3.0.x LTS Per a:
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4<br >Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
L'actualització de la base de dades pot ser lenta, depenent de la mida de la taula d'historial.
2.4.x Per a:
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
La versió de PHP mínima necessària ha pujat de 5.3.0 a 5.4.0
S'ha d'especificar el paràmetre de l'agent LogFile
2.2.x LTS Per a:
Zabbix 2.4
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0<br >Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
S'ha tret el monitoratge distribuït basat en nodes
2.0.x Per a:
Zabbix 2.2
Zabbix 2.4
Zabbix 3.0
Zabbix 3.2
Zabbix 3.4
Zabbix 4.0
Zabbix 4.2
Zabbix 4.4
Zabbix 5.0
Zabbix 5.2
Zabbix 5.4
Zabbix 6.0
La versió de PHP mínima necessària ha pujat de 5.1.6 a 5.3.0;
Es requereix una base de dades MySQL que distingeixi entre majúscules i minúscules per al funcionament correcte del servidor; El conjunt de caràcters utf8 i utf8_bin és necessari perquè el servidor Zabbix funcioni correctament amb la base de dades MySQL. Veieu els scripts de creació de bases de dades.
Cal l'extensió PHP 'mysqli' en lloc de 'mysql'

També podeu comprovar els requisits per a la 6.0.

Pot ser útil executar dues sessions SSH paral·leles durant l'actualització, executant les passes en una i monitorant els registres del servidor/proxy a l'altra. Per exemple, executeu tail -f zabbix_server.log o tail -f zabbix_proxy.log a la segona sessió SSH i veureu les darreres entrades del fitxer de registre i possibles errors en temps real. Això pot ser crític per a les instàncies de producció.

Procés d'actualització del servidor

1 Atureu el servidor Zabbix

Atureu el servidor Zabbix per assegurar-vos que no s'insereixin dades noves a la base de dades.

2 Feu una còpia de seguretat de la base de dades Zabbix existent

Aquesta és una passa molt important. Assegureu-vos que teniu una còpia de seguretat de la vostra base de dades. Això ajudarà si el procediment d'actualització falla (manca d'espai al disc, apagat, problemes inesperats).

3 Feu una còpia de seguretat dels arxius de configuració, dels arxius PHP i dels binaris de Zabbix

Feu una còpia de seguretat dels binaris de Zabbix, dels arxius de configuració i del directori d'arxius PHP.

4 Instal·lació dels nous binaris del servidor

Empreu les instruccions per compilar el servidor Zabbix des de la font.

5 Reviseu els paràmetres de configuració del servidor

Assegureu-vos d'implementar els darrers paràmetres de configuració (si n'hi ha) que s'esmenten habitualment a la subsecció corresponent de Notes d'actualització i Novetats.

6 Engegar els nous binaris de Zabbix

Inicieu els nous binaris. Comproveu els fitxers de registre per veure si els binaris s'han iniciat correctament.

El servidor Zabbix actualitzarà automàticament la base de dades. A l'inici, el servidor Zabbix informa de les versions de la base de dades actuals (obligatòries i opcionals) i requerides. Si la versió actual és més antiga que la necessària, el servidor Zabbix executa automàticament els pedaços d'actualització de la base de dades necessaris. El progrés (en percentatge) de l'actualització de la base de dades s'escriu al fitxer de registre del servidor Zabbix. Quan s'ha completat l'actualització, s'escriu un missatge "Actualització de la base de dades completada" al fitxer de registre. Si algun dels pegats d'actualització falla, el servidor Zabbix no s'iniciarà pas. El servidor Zabbix tampoc s'iniciarà si la versió actual de la base de dades és més recent de la necessària. El servidor Zabbix només s'inicia si la versió obligatòria actual de la base de dades coincideix amb la versió obligatòria requerida.

8673:20161117:104750.259 versió actual de la base de dades (obligatori/opcional): 03040000/03040000 8673:20161117:104750.259 versió obligatòria necessària: 03040000

Abans d'engegar el servidor:

  • Assegureu-vos que l'usuari de la base de dades té els permisos necessaris (crear taula, esborrar taula, crear índex, esborrar índex);
  • Assegureu-vos que teniu prou espai lliure al disc.
7 Instal·lació de la nova interfície Web de Zabbix

La versió mínima requerida de PHP és la 7.2.5. Actualitzeu-la si cal i seguiu les instruccions d'instal·lació.

8 Esborrar galetes i memòria cau del navegador web

Després de l'actualització, és possible que hagueu d'esborrar les galetes del navegador web i la memòria cau del navegador web perquè la interfície web de Zabbix funcioni correctament.

Procés d'actualització del proxy

1 Aturada del proxy Zabbix

Atureu el proxy Zabbix.

2 Còpia de seguretat dels arxius de configuració i els binaris del proxy Zabbix

Feu una còpia de seguretat dels binaris del proxy Zabbix i de l'arxiu de configuració.

3 Instal·lació dels nous binaris del proxy

Empreu les instruccions per compilar el proxy Zabbix des de la font.

4 Revisar els paràmetres de configuració del proxy

Assegureu-vos de revisar les notes d'actualització per comprovar si cal fer cap canvi en els paràmetres de configuració.

5 Inicieu el nou proxy Zabbix

Inicieu el nou proxy Zabbix. Comproveu els fitxers de registre per veure si el proxy s'ha iniciat correctament.

El proxy Zabbix actualitzarà automàticament la base de dades. L'actualització de la base de dades es fa de la mateixa manera que quan s'inicia el Servidor Zabbix.

Procés d'actualització de l'agent

L'actualització dels agents no és pas obligatòria. Només els hauríeu d'actualitzar si cal per accedir a la nova funcionalitat.

El procediment d'actualització descrit en aquesta secció es pot emprar per actualitzar tant l'agent Zabbix com l'agent Zabbix 2.

1 Aturada de l'agent

Atureu l'agent Zabbix.

2 Còpia de seguretat dels arxius de configuració i els binaris de l'agent Zabbix

Feu una còpia de seguretat dels binaris de l'agent Zabbix i de l'arxiu de configuració.

3 Instal·lació dels nous binaris d’agent

Empreu les instruccions per compilar l'agent Zabbix des de la font.

Sinó, podeu descarregar un agent precompilat des del lloc de descàrrega de Zabbix.

4 Reviseu els paràmetres de configuració dels agents

No hi ha pas canvis obligatoris en aquesta versió, ni paràmetres de l'agent ni de l'agent 2.

5 Engegar el nou agent Zabbix

Engegueu el nou agent Zabbix. Verifiqueu els arxius de registre per verificar que l'agent s'ha engegat correctament.

Actualització entre versions menors

Quan actualitzeu entre versions menors de 6.0.x (per exemple, de la 6.0.1 a la 6.0.3), cal fer les mateixes accions per al servidor/proxy/agent que quan actualitzeu entre versions principals. L'única diferència és que quan s'actualitza entre versions menors, no es fan canvis a la base de dades.