6 Usuaris

Vista general

A la secció Administració → Usuaris hi ha el manteniment dels usuaris del sistema.

Usuaris

Es mostra una llista dels usuaris existents amb les seves dades.

Al menú desplegable a la dreta de la barra Usuaris, podeu triar mostrar tots els usuaris o els que pertanyen a un grup concret.

Dades mostrades:

Columna Descripció
Nom d'usuari Nom d'usuari per iniciar sessió a Zabbix. Si feu clic al nom d'usuari, s'obre el formulari de configuració.
Nom Nom de l'usuari.
Cognom Cognom de l'usuari.
Rol d'usuari Es mostra el rol d'usuari.
Grups Es llisten els grups dels quals és membre l'usuari. Si feu clic al nom del grup d'usuaris, s'obre el formulari de configuració del grup d'usuaris. Els grups desactivats es veuen en vermell.
És en línia? Es mostra l'estat de l'usuari - o No. L'hora de la darrera activitat de l'usuari es mostra entre parèntesis.
Inici de sessió Es mostra l'estat d'inici de sessió de l'usuari - Correcte o Bloquejat. Un usuari pot ser bloquejat temporalment si supera el nombre d'intents fallits d'inici de sessió definit a la secció Administració → General (cinc per defecte). Si feu clic a Bloquejat, podeu desbloquejar l'usuari.
Accés a la interfície Es mostra el nivell d'accés a la interfície: Per defecte del sistema, Intern o Desactivat, el que s'estableixi per a tot el grup d'usuaris.
Accés a l'API Es mostra l'estat d'accés a l'API: Activat o Desactivat, depenent de quin s'hagi definit per al rol d'usuari.
Mode de depuració Es mostra l'estat del mode de depuració - Activat o Desactivat, depenent de quin s'estableixi per a tot el grup d'usuaris.
Estat Es mostra l'estat de l'usuari - Activat o Desactivat, el que estigui definit per a tot el grup d'usuaris.

Per configurar un usuari nou, feu clic al botó Crear usuari a l'extrem superior dret.

Opcions d'edició massiva

Els botons de sota de la llista proporcionen opcions d'edició massiva:

  • Desbloca: torna a habilitar l'accés al sistema per als usuaris blocats
  • Esborra - esborra usuaris

Per emprar aquestes opcions, marqueu les caselles davant dels respectius usuaris i feu clic al botó requerit.

Emprar un filtre

Podeu emprar el filtre per mostrar només els usuaris que us interessen. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

L'enllaç Filtre és disponible damunt de la llista d'usuaris. Si hi feu clic, hi haurà un filtre disponible i podeu filtrar els usuaris per nom d'usuari, nom, cognom i rol d'usuari.