2 Informes programats

Vista general

A Informes → Informes programats, els usuaris amb permisos suficients poden configurar la generació programada de versions PDF dels taulers de control, que s'enviaran per correu electrònic als destinataris triats.

La pantalla inicial mostra informació sobre els informes programats, que es poden filtrar per facilitar la navegació; consulteu la secció emprar el filtre a continuació.

Dades ensenyades:

Columna Descripció
Nom Nom de l'informe
Propietari Usuari que ha creat l'informe
Repetició Freqüència de generació d'informes (diària/setmanal/mensual/anual)
Període Període pel qual s'elabora l'informe
Darrer enviament Data i hora del darrer informe enviat
Estat Estat actual de l'informe (activat/desactivat/caducat). Els usuaris amb permisos suficients poden canviar l'estat fent-hi clic: d'Activat a Inhabilitat (i viceversa); de Caducat a Inhabilitat (i viceversa). Es mostra com a text per als usuaris amb drets insuficients.
Informació Mostra icones informatives:
Una icona vermella indica que la generació d'informes ha fallat; si passeu el cursor per sobre, es veurà una informació sobre eines amb la informació de l'error.
Una icona groga indica que s'ha generat un informe, però que el lliurament a alguns (o a tots) els destinataris ha fallat o un informe ha caducat; passant el cursor es veurà informació addicional sobre eines.
Ús de filtres

Podeu emprar el filtre per restringir la llista d'informes. Per obtindre un millor rendiment de la cerca, les dades es cerquen amb macros no resoltes.

Les opcions de filtre següents estan disponibles:

  • Nom: es permet la concordança parcial del nom;
  • Propietari de l'informe: creat per l'usuari actual o tots els informes;
  • Estat: trieu entre qualsevol (mostra tots els informes), activat, desactivat o caducat.

El filtre es troba a sobre de la barra d'informes programats. Es pot obrir i replegar fent clic a la pestanya Filtre a la cantonada superior dreta.

Actualització massiva

De vegades, és possible que vulgueu canviar l'estat o esborrar de cop diversos informes. En lloc d'obrir cada informe individual per editar-lo, podeu emprar la funció d'actualització massiva per a això.

Per actualitzar de manera massiva determinats informes, seguiu aquestes passes:

  • Marqueu les caselles dels informes a actualitzar a la llista
  • Feu clic al botó necessari a sota de la llista per fer canvis (Activa, Desactiva o Esborra).