14. Exportació i importació de la configuració

Vista general

La funció d'exportació/importació de Zabbix permet intercanviar diverses entitats de configuració entre un sistema Zabbix i un altre.

Casos d'ús típics d'aquesta funció:

 • compartir plantilles o mapes de xarxa - Els usuaris de Zabbix poden compartir els seus paràmetres de configuració
 • carregar una plantilla a la Comunitat de plantilles Zabbix. Així altres poden descarregar la plantilla i importar-la a Zabbix.
 • integració amb eines de tercers - Els formats universals YAML, XML i JSON permeten la integració i importació/exportació de dades amb eines i aplicacions de tercers
Què podem exportar/importar?

Els objectes que es poden exportar/importar són:

Format d'exportació

Les dades es poden exportar mitjançant la interfície web de Zabbix o Zabbix API. Els formats d'exportació admesos són YAML, XML i JSON.

Detalls sobre l'exportació

 • Tots els elements compatibles s'exporten a un fitxer.
 • Les entitats d'equip i model (elements, triggers, gràfics, regles de descoberta) heretades dels models enllaçats no s'exporten. Qualsevol canvi fet a aquestes entitats a nivell d'equip (com ara canviar l'interval d'elements, canviar l'expressió regular o els prototips afegits a la regla de descoberta de baix nivell) es perdran en exportar. En importar, totes les entitats dels models enllaçats es tornen a crear com al model enllaçat original.
 • Les entitats creades per descoberta de baix nivell i les entitats que en depenen no s'exporten. Per exemple, un trigger creat per a un element generat per una regla LLD no s'exportarà pas.

Detalls sobre la importació

 • La importació s'atura al primer error.
 • En actualitzar imatges existents en importar imatges, el camp "tipus d'imatge" s'ignora, és a dir, no és possible canviar el tipus d'imatge mitjançant la importació.
 • En importar equips o plantilles amb l'opció "Esborrar el que manca", també s'esborraran les macros de l'equip o de la plantilla que no són presents al fitxer importat.
 • Les etiquetes buides per a elements, triggers, gràfics, aplicacions d'equips o plantilles, regles de descoberta, prototips d'elements, prototips de triggers i prototips de gràfics no tenen sentit, és a dir, són idèntics als que falten. Altres etiquetes, per exemple, les aplicacions d'elements, són significatives, és a dir, les etiquetes buides signifiquen que no hi ha aplicacions per a l'element, les etiquetes que manquen impedeixen que les aplicacions s'actualitzin.
 • La importació és compatible amb YAML, XML i JSON, el fitxer d'importació ha de tindre l'extensió de fitxer correcta: .yaml i .yml per a YAML, .xml per a XML i .json per a JSON. Veieu informació de compatibilitat sobre les versions XML compatibles.
 • La importació només admet fitxers de configuració en codificació UTF-8 (amb o sense BOM); altres codificacions (UTF16LE, UTF16BE, UTF32LE, UTF32BE, etc.) provocaran un error de conversió d'importació.

Format de base YAML

zabbix_export:
     version: '6.0'
     date: '2020-04-22T06:20:11Z'
zabbix_export:

Node arrel per l'exportació Zabbix YAML.

version: '6.0'

Versió de l'exportació.

date: '2020-04-22T06:20:11Z'

Data en que l'exportació s'ha creat, en format llarg ISO 8601.

La reta de nodes depenen dels objectes exportats.

Format XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <zabbix_export>
      <version>6.0</version>
      <date>2020-04-22T06:20:11Z</date>
    </zabbix_export>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Capçalera per defecte dels documents XML.

<zabbix_export>

Element arrel per l'exportació XML Zabbix.

<version>6.0</version>

Versió de l'exportació.

<date>2020-04-22T06:20:11Z</date>

Data en que l'exportació s'ha creat, en format llarg ISO 8601.

La resta d'etiquetes depenen dels objectes exportats.

Format JSON

{
      "zabbix_export": {
        "version": "6.0",
        "date": "2020-04-22T06:20:11Z"
      }
    }
 "zabbix_export":

Node arrel per l'exportació Zabbix JSON.

   "version": "6.0"

Versió de l'exportació.

   "date": "2020-04-22T06:20:11Z"

Data en que l'exportació s'ha creat, en format llarg ISO 8601.

La resta de nodes depenen dels objectes exportats.