13. Reconeixement del problema

Visió general

Els usuaris poden marcar com a coneguts els problemes del registre de Zabbix.

Si hom rep una notificació sobre un problema, pot anar a Zabbix, obrir la finestra emergent d'actualització del problema i marcar-lo com a conegut. Quan es marca així, hom pot afegir-hi un comentari (com ara dient que és treballant-t'hi).

D'aquesta manera, si un altre usuari del sistema detecta el mateix problema, podrà assabentar-se si s'ha reconegut i veure els comentaris afegits. Així, el flux de treball de resoldre problemes en un equip d'usuaris pot tindre lloc de maner coordinada.

Marcar aquest estat també s'empra quan es defineixen operacions d'acció. Hom pot definir, per exemple, que una notificació s'enviï a una entitat de nivell superior només si un esdeveniment no es reconeix passat cert temps.

Per reconèixer els esdeveniments i comentar-los, l'usuari ha de tindre, com a mínim, permisos de lectura sobre els triggers corresponents. Per canviar la gravetat del problema o tancar-lo, l'usuari ha de tindre permisos de lectura i escriptura sobre els triggers corresponents.

Hi ha diverses maneres d'accedir a la finestra emergent d'actualització del problema, des d'on es permet reconèixer un problema:

 • Podem triar els problemes a MonitoratgeProblemes i després fer clic a Actualització massiva abaix de la llista
 • Podem fer clic a la columna Conegut, que mostra l'estat del reconeixement de problemes a:
  • Supervisió → Tauler de control (ginys Problemes i Problemes per gravetat)
  • Monitoratge → Problemes
  • Monitoratge → Problemes → Detalls de l'esdeveniment

La columna Conegut conté un enllaç "Sí" o "No", segons el problema hagi estat ja reconegut o no, respectivament. Fent clic als enllaços ens durà cap a a la finestra emergent d'actualització del problema.

 • Podem fer clic a una cel·la d'un problema no resolt a:
  • Monitoratge → Tauler de control (giny Visió general del trigger)

El menú emergent conté una opció Reconèixer, que ens durà a la finestra d'actualització del problema.

Actualitzant problemes

La finestra emergent d'actualització del problema permet:

 • comentar el problema
 • veure comentaris i accions empreses fins ara
 • canviar la gravetat del problema
 • reconèixer o no reconèixer el problema
 • tancar manualment el problema

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Parameter Description
Problem Si només s'escull un problema, es mostra el nom del problema.
Si s'escullen diversos problemes, es mostren N problemes seleccionats.
Message Introduïu el comentari el problema (màxim 2048 caràcters).
History Es llisten les activitats anteriors i els comentaris sobre el problema, juntament amb l'hora i els detalls de l'usuari.
Per al significat de les icones que s'empren per indicar les accions de l'usuari, consulteu el detall de l'esdeveniment.
Tingueu en compte que l'historial es mostra si només s'escull un problema per a l'actualització.
Scope Definiu l'abast d'accions com ara canviar la gravetat, reconèixer o tancar manualment problemes:
Only selected problem: només afectarà aquest esdeveniment
Selected and all other problems of related triggers - en cas de problema de reconeixement/tancament, afectarà aquest esdeveniment i tots els altres problemes que no s'hagin reconegut/tancat fins ara. Si l'abast conté problemes ja reconeguts o tancats, aquests problemes no seran reconeguts/tancats altre cop. D'altra banda, el nombre d'operacions de canvi de missatge i gravetat no és pas limitat.
Change severity Marqueu la casella de selecció i feu clic al botó de gravetat per actualitzar la gravetat del problema.
La casella de selecció per canviar la gravetat és disponible si existeixen permisos de lectura i escriptura per a, com a mínim, un dels problemes triats. Només els problemes que es poden llegir i escriure s'actualitzaran quan fem clic a Update.
Si no hi ha pas permisos de lectura i escriptura per a cap dels triggers triats, la casella de selecció serà desactivada.
Acknowledge Marqueu la casella de selecció per reconèixer el problema.
Aquesta casella de selecció serà disponible si hi ha, com a mínim, un problema no reconegut entre els triats.
No és pas possible afegir un altre reconeixement per a un problema ja reconegut (però sí que s'hi pot afegir un altre comentari).
Unacknowledge Marqueu la casella de selecció per anul·lar el reconeixement del problema.
Aquesta casella de selecció serà disponible si, com a mínim, hi ha un problema reconegut entre els triats.
Close problem Marqueu la casella de selecció per tancar manualment els problemes triats.
La casella de selecció per tancar un problema serà disponible si l'opció Allow manual close és marcada a configuració del trigger per, almenys, un dels problemes triats. Només es tancaran els problemes que es puguin tancar en fer clic a Update.
Si cap problema es pot tancar manualment, la casella de selecció serà desactivada.
Els problemes ja tancats no es tornaran pas a tancar.

Visualització

A partir de la informació de confirmació, és possible configurar com es mostra al tauler o als mapes el recompte de problemes. Per fer-ho, hem de fer tries a l'opció Problem display, disponible a totes dues map configuration i el Problems by severity dashboard widget. Es pot mostrar tot el recompte de problemes, problemes no reconeguts, comptar per separat de recompte de problemes totals o només els no reconeguts.

En funció de la informació d'actualització del problema (reconeixement, etc.), és possible configurar operacions d'actualització: enviar missatges o fer córrer ordres remotes.