Canvis de l'API del Zabbix a la versió 6.0

6.0.19

action

Canvis:
ZBX-21804 action.create, action.get, action.update, action.delete: s'han tret l'obligatorietat de permisos d'escriptura per equips, grups d'equips, plantilles, triggers i proxys.

6.0.15

script

Canvis:
ZBX-19466 s'ha modificat la validació de l'objecte script per una combinació única de dues propietats: name i menu_path.

6.0.14

Usuari

Canvis:
ZBXNEXT-8012 user.checkAuthentication: afegit el nou paràmetre token.

6.0.13

configuració

Canvis:
ZBXNEXT-7951 configuration.import, configuration.importcompare: l'opció deleteMissing: true per templateLinkage es desenllaçarà de les plantilles absents (enlloc de desenllaçar i netejar).

regla de descoberta

Canvis:
ZBXNEXT-7951 discoveryrule.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

gràfic

Canvis:
ZBXNEXT-7951 graph.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

prototipus de gràfic

Canvis:
ZBXNEXT-7951 graphprototype.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

grup d'equips

Canvis:
ZBXNEXT-7951 hostgroup.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

prototip d'equips

Canvis:
ZBXNEXT-7951 hostprototype.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

httptest

Canvis:
ZBXNEXT-7951 httptest.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

element

Canvis:
ZBXNEXT-7951 item.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

prototip d'elements

Canvis:
ZBXNEXT-7951 itemprototype.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

plantilla

Canvis:
ZBXNEXT-7951 template.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

tauler de plantilles

Canvis:
ZBXNEXT-7951 templatedashboard.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

trigger

Canvis:
ZBXNEXT-7951 trigger.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

prototip de trigger

Canvis:
ZBXNEXT-7951 triggerprototype.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

mapa de valors

Canvis:
ZBXNEXT-7951 valuemap.update: el paràmetre uuid ara es pot actualitzar.

6.0.9

usuari

Canvis:
ZBXNEXT-7971 user.create, user.update: longitud màxima del camp "url" incrementada fins a 2.048 caràcters.

6.0.7

gràfic

Canvis:
ZBX-7706 graph.get: La disponibilitat del gràfic no depèn dels permisos dels elements especificats als camps del gràfic "ymin_itemid" i "ymax_itemid".
El gràfic amb l'eix MIN o MAX Y vinculat a elements inaccessibles seguirà essent accessible; però l'eix MIN/MAX Y funciona igual que si el mètode de càlcul especificat fos "Calculated".

prototip gràfic

Canvis:
ZBX-7706 graphprototype.get: La disponbilitat del prototip de gràfic no depèn pas dels permisos per a items triats als camps de prototip gràfic "ymin_itemid" i "ymax_itemid".

6.0.3

regla de descobriment

Correcció d'errades:
ZBX-19118 discoveryrule.create, discoveryrule.update: La propietat interfaceidja no és necessària per a crear o actualitzar una regla LLD del tipus d'agent HTTP.

element

Correccions d'errades:
ZBX-19118 item.create, item.update: Ja no cal fer ús de la propietat interfaceid per a crear o actualitzar un element del tipus agent HTTP.

prototip d'element

Correcció d'errades:
ZBX-19118 itemprototype.create, itemprototype.update: Ja no cal pas fer ús de la propietat interfaceid per a crear o actualitzar un prototip d'element del tipus agent HTTP.