1 Instal·lació del portal sobre Debian/Ubuntu

Vista general

Des de la versió 5.0, la interfície Zabbix requereix PHP versió 7.2 o posterior. Malauradament, les versions anteriors de Debian i Ubuntu només proporcionen versions de PHP inferiors a 7.2.

Versions de PHP admeses per distribució

Distribució Versió PHP
Debian 12 (bookworm) 8.2
Debian 11 (bullseye) 7.4
Debian 10 (buster) 7.3
Debian 9 (stretch) 7.0
Debian 8 (jessie) 5.6
Ubuntu 20.04 (focal) 7.4
Ubuntu 18.04 (bionic) 7.2
Ubuntu 16.04 (xenial) 7.0
Ubuntu 14.04 (trusty) 5.5
Raspbian 10 (buster) 7.3
Raspbian 8 (stretch) 7.0

A les distribucions stretch, jessie, xenial i trusty, la dependència de PHP 7.2 no és disponible i, per tant, la interfície Zabbix 5.0 o posterior no es pot instal·lar fàcilment. Tinguent en compte això, el paquet zabbix-frontend-php ha estat substituït pel paquet zabbix-frontend-php-deprecated a les distribucions esmentades.
La diferència principal és la manca de dependències directes dels paquets php o servidors web. Així, l'usuari pot (i hauria) de proporcionar aquestes dependències ell mateix. En altres paraules, instal·lar només el paquet zabbix-frontend-php-deprecated no us donarà una interfície de treball. Un servidor web i PHP 7.2 amb els seus mòduls s'han d'instal·lar manualment (emprant PPA / creant PHP des de la font). No avalem cap mètode en particular.

La manera oficial d'aconseguir PHP 7.2 o posterior en versions anteriors de Debian/Ubuntu és actualitzar a buster/bionic.

Els mòduls PHP necessaris per a la interfície Zabbix són php-gd, php-bcmath, php-mbstring, php-xml, php-ldap i php-json.