token.generate

Descripció

object token.generate(array tokenids)

Aquest mètode permet generar tokens.

Només el tipus d'usuari Super admin té permís per gestionar tokens per a altres usuaris.

Paràmetres

(array) IDs dels tokens que es generaran.

Valors de retorn

(array) Retorna una matriu d'objectes que contenen l'ID del token generat sota la propietat tokenid i la cadena d'autorització generada sota la propietat token.

Propietat Tipus Descripció
tokenid string identificador de token.
token string La cadena d'autorització generada per a aquest token.

Exemples

Generar diversos tokens

Generar dos tokens.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "token.generate",
      "params": [
        "1",
        "2"
      ],
      "auth": "3a57200802b24cda67c4e4010b50c065",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "tokenid": "1",
          "token": "bbcfce79a2d95037502f7e9a534906d3466c9a1484beb6ea0f4e7be28e8b8ce2"
        },
        {
          "tokenid": "2",
          "token": "fa1258a83d518eabd87698a96bd7f07e5a6ae8aeb8463cae33d50b91dd21bd6d"
        }
      ],
      "id": 0
    }

Font

CToken::generate() in ui/include/classes/api/services/CToken.php.