6 Plugin MongoDB

Vista general

Aquesta secció llista els paràmetres admesos a l'arxiu de configuració del plugin de MongoDB (mongo.conf) per a l'agent 2 de Zabbix.

Des de Zabbix 6.0.6, MongoDB és un plugin que es pot carregar, disponible i detallat al repositori del plugin de MongoDB

Els binaris de plugins precompilats per a Windows són disponibles des de Zabbix 6.0.19 i són compatibles amb les versions anteriors a la 6.0.

Veieu que:

  • Els valors per defecte reflecteixen els processos per defecte, no pas els valors dels arxius de configuració descarregats;
  • Zabbix admet arxius de configuració codificats només en UTF-8, sense BOM;
  • Els comentaris que comencen amb "#" només s'admeten al principi de les línies.

Opcions

Paràmetre Descripció
-V --version Mostra la versió del plugin i informació de la llicència.
-h --help Mostra la informació d'ajuda (abreujatura).

Paràmetres

A les versions de Zabbix anteriors a la 6.0.6, els noms dels paràmetres comencen amb Plugins.Mongo.<Parameter> en lloc de Plugins.MongoDB.<Parameter>. Per exemple, Plugins.Mongo.KeepAlive

Paràmetre Obligatori Interval Per defecte Descripció
Plugins.MongoDB.Default.Password no Paraula de pas per defecte per connectar a MongoDB; emprat si no s'ha especificat cap valor a la clau d'element o sessió anomenada.
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.MongoDB.Default.Uri no URI per defecte per connectar a MongoDB; emprat si no s'ha especificat cap valor a la clau d'element o sessió anomenada.

No ha d'incloure credencials (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admet l'esquema tcp, i es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte = 27017).
Exemples: tcp://127.0.0.1:27017
tcp:localhost
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.MongoDB.Default.User no Usuari per defecte per connectar a MongoDB; emprat si no s'ha especificat cap valor a la clau d'element o sessió anomenada.
Admesa des de la versió 6.0.18
Plugins.MongoDB.KeepAlive no 60-900 300 Temps d'espera màxim (en segons) abans que es tanquin les connexions de connectors no utilitzats.
Plugins.Mongo.Sessions.<SessionName>.Password no Mot de pas de la sessió anomenada.
<SessionName> - nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'elements.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSCAFile no
(sí, si Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect és establert a un dels següents: verify_ca, verify_full)
Nom de camí complet d'un fitxer que conté certificats de CA de nivell superior per a la verificació de certificats d'iguals, emprat per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName>: defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a l'element clau.

Admet les versions de connectors 1.2.1, 6.0.13 i posteriors1.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile sí, si Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile és establert
Abans de la versió 6.0.24 sempre era obligatori si Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect era establert a un dels següents: verify_ca, verify_full
Camí complet d'un fitxer que conté el certificat de l'agent o la cadena de certificats, emprat per a comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName>: defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.

Admet les versions de connectors 1.2.1, 6.0.13 i posteriors1.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect no Tipus de xifratge de les comunicacions entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName>: defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.

Valors acceptats:
required: requereix connexió TLS;
verify_ca: verifica els certificats;
verify_full: verifica els certificats i l'adreça IP.

Admet les versions de connectors 1.2.1, 6.0.13 i posteriors1.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSKeyFile sí, si Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSCertFile és establert
Abans de la versió 6.0.24 sempre era obligatori si Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.TLSConnect era establert a un dels següents: verify_ca, verify_full
Camí complet d'un fitxer que conté la clau privada de la base de dades que s'empra per a les comunicacions xifrades entre l'agent Zabbix 2 i les bases de dades monitorades.
<SessionName>: defineix el nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.

Admet les versions de connectors 1.2.1, 6.0.13 i posteriors1.
Plugins.MongoDB.Sessions.<SessionName>.Uri no Cadena de connexió d'una sessió anomenada.
<Nom de la sessió>: nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'element.

No s'han d'incloure credencials incrustades (s'ignoraran).
Ha de coincidir amb el format URI.
Només s'admet l'esquema tcp; es pot ometre un esquema.
Es pot ometre un port (per defecte=27017).
Exemples: tcp://127.0.0.1:27017, tcp:localhost, localhost
Plugins.MongoDB.Sessions.<Nom de sessió>.Usuari no Nom d'usuari de la sessió.
<Nom de la sessió> - nom d'una sessió que s'emprarà a les claus d'elements.
Plugins.MongoDB.System.Path no Camí a l'executable del connector extern. Admet des de Zabbix 6.0.6
Plugins.MongoDB.Timeout no 1-30 timeout global Temps d'espera d'execució de la sol·licitud (quant de temps cal esperar que acabi una sol·licitud abans d'aturar-la).

Veieu també:

Nota al peu

1 - Des de Zabbix 6.0.13, els plugins carregables han començat a emprar el mateix sistema de versionat que el del Zabbix. Per això, la versió del plugin de MongoDB ha canviat d'1.2.1 a 6.0.13.