10. Monitoratge de màquines virtuals

Vista general

El suport per al monitoratge d'entorns VMware és disponible a Zabbix a partir de la versió 2.2.0.

Zabbix pot emprar regles de descoberta de baix nivell per trobar automàticament hipervisors i màquines virtuals de VMware i crear equips per monitorar-los, basant-se en prototips d'equips predefinits.

De manera predeterminada, Zabbix ofereix diverses plantilles ja fetes per monitorar VMware vCenter o hipervisor ESX.

La versió mínima necessària de VMware vCenter o vSphere és la 5.1.

Detalls

el monitoratge de la màquina virtual es fa en dues passes. En primer lloc, els processos de Zabbix vmware collector recullen les dades de les màquines virtuals. Aquests processos obtenen la informació necessària dels serveis web de VMware mitjançant el protocol SOAP, la processen prèviament i l'emmagatzemen a la memòria compartida del servidor Zabbix. Tot seguit, els enquestadors recuperen aquesta informació mitjançant les claus VMware de comprovacions simples de Zabbix.

A partir de la versió 2.4.4 de Zabbix, les dades recollides es divideixen en 2 tipus: dades de configuració de VMware i dades de comptadors de rendiment de VMware. Tots dos tipus es recullen de manera independent pels col·lectors de vmware. Per aquest motiu, es recomana habilitar més col·lectors que els serveis de VMware monitorats. En cas contrari, es podria endarrerir la recuperació de les estadístiques del comptador de rendiment de VMware recuperant les dades de configuració de VMware (que triga un temps per a instal·lacions grans).

Actualment, només el magatzem de dades, la interfície de xarxa, les estadístiques del dispositiu de disc i els elements del comptador de rendiment personalitzats es basen en la informació del comptador de rendiment de VMware.

Configuració

Perquè funcioni el monitoratge de VM, Zabbix ha d'ésser compilat amb les opcions de compilació --with-libxml2 i --with-libcurl.

Les opcions de fitxer de configuració següents es poden emprar per optimitzar el monitoratge de la màquina virtual:

 • StartVMwareCollectors - nombre d'instàncies predefinides de vmware collector.
  Aquest valor depèn del nombre de serveis de VMware que monitoreu. La majoria dels casos, això hauria de ser:
  servicenum < StartVMwareCollectors < (servicenum 2)
  on
  servicenum* és el nombre de serveis de VMware. Per exemple, si teniu 1 servei VMware per monitorar, establiu StartVMwareCollectors a 2, si teniu 3 serveis VMware, establiu-lo a 5. Tingueu en compte que, en la majoria dels casos, aquest valor no hauria de ser inferior a 2 i no hauria de ser el doble del nombre dels serveis de VMware que controleu. Tingueu en compte que aquest valor també depèn de la mida del vostre entorn VMware i dels paràmetres de configuració VMwareFrequency i VMwarePerfFrequency (vegeu més avall).
 • VMwareCacheSize
 • VMwareFrequency
 • VMwarePerfFrequency
 • VMwareTimeout

Per obtindre més informació, consulteu les pàgines del fitxer de configuració del servidor i proxy Zabbix.

Per admetre les mètriques de capacitat del magatzem de dades, Zabbix requereix que el paràmetre de configuració de VMware vpxd.stats.maxQueryMetrics sigui com a mínim 64. Veieu també l'article de la base de coneixement de VMware.

Descoberta

Zabbix pot emprar una regla de descoberta de baix nivell per trobar automàticament hipervisors i màquines virtuals de VMware.

Tots els camps obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

La clau de la regla de descoberta de la captura de pantalla anterior és vmware.hv.discovery[{$VMWARE.URL}]

Prototips d'equips

Els prototips d'equips es poden crear amb la regla de descoberta de baix nivell. Quan es descobreixen màquines virtuals, aquests prototips es converteixen en equips reals. Els prototips, abans de ser trobats, no poden tindre els seus propis elements i triggers, excepte els de les plantilles enllaçades. Els equips trobats pertanyeran a un equip existent.

Perquè els equips creats a partir d'un prototip tinguin noms d'equip únics, el camp Nom d'equip ha de contindre almenys una macro de descoberta de baix nivell.

Des de Zabbix 5.2, els equips descoberts es poden configurar amb interfícies personalitzades o heretar la IP d'un equip al qual pertany la regla de descoberta (per defecte). Per afegir una o més interfícies personalitzades, canvieu el selector Interfície del mode Heretar al mode Personalitzat i, a continuació, premeu add_link.png i trieu el tipus d'interfície requerit al menú desplegable que apareix. Tots els tipus d'interfícies compatibles es poden definir per a un prototip d'equip: agent Zabbix, SNMP, JMX, IPMI. Els camps de la interfície admeten macros de descoberta de baix nivell i macros d'usuari. Si s'especifiquen diverses interfícies personalitzades, empreu la columna Predeterminada per especificar la interfície principal.

Notes:

 • Si es tria Personalitzar, però no s'ha especificat cap interfície, els equips es crearan sense interfícies.
 • Si es tria Heretar per a un prototip d'equip que pertany a una plantilla, els equips descoberts heretaran la interfície d'un equip al qual la plantilla és enllaçada.

No es crearà cap equip si la interfície de l'equip conté dades incorrectes

Les macros LLD també es poden emprar per al nom visible, els camps del prototip del grup d'equip, els valors de l'etiqueta o els valors de les macros d'usuari del prototip de l'equip.

Altres opcions que es poden especificar per a un prototip d'equip són:

 • Enllaç amb grups d'acollida existents
 • Enllaç de plantilles
 • Xifrat

Si s'ha marcat Crear activat, l'equip s'afegirà en estat habilitat. Si no és marcat, s'afegirà l'equip, però en un estat desactivat.

Si és marcat Descoberta (per defecte), es crearà l'equip. Si no és marcat, l'equip no es crearà, tret que aquesta configuració es substitueixi a la regla de descoberta. Aquesta funcionalitat proporciona flexibilitat addicional a l'hora de crear regles de descoberta.

Els equips descoberts tenen com a prefix el nom de la regla de descoberta que els ha creat, a la llista d'equips. Els equips descoberts es poden esborrar manualment. Els equips descoberts també s'esborraran automàticament, en funció del valor de la regla de descoberta Conservar el període de recursos perduts (en dies). La majoria de les opcions de configuració són de només lectura, tret d'activar/desactivar l'inventari de l'equip i l'equip.

Zabbix no admet prototips d'equip heretats, és a dir, els prototips d'equip no s'admeten als equips que es troben per regla de descoberta de baix nivell.

Plantilles predeterminades

El conjunt de dades predeterminat de Zabbix ofereix diverses plantilles llestes per emprar per monitorar VMware vCenter o directament l'hipervisor ESX. Aquestes plantilles contenen regles LLD preconfigurades, així com una sèrie de comprovacions integrades per monitorar les instal·lacions virtuals.

Plantilles per al monitoratge de l'hipervisor VMware vCenter i ESX:

 • VMware - empra dades UUID per a les macros corresponents;
 • VMware FQDN - empra dades de FQDN per a les macros corresponents.

Perquè la plantilla VMware FQDN funcioni correctament, cada màquina virtual monitorada ha de tindre un nom de sistema operatiu únic que compleixi amb les regles de FQDN i VMware Tools s'ha d'instal·lar a cada màquina. Si es compleixen aquestes condicions, es recomana emprar la plantilla VMware FQDN. La creació de la plantilla VMware FQDN és possible després d'introduir la possibilitat de crear equips amb interfícies personalitzades a Zabbix 5.2.

Una plantilla clàssica VMware encara és disponible i es pot emprar si no es poden complir els requisits de FQDN. Tingueu en compte que la plantilla VMware té un problema conegut. Els equips per a les màquines virtuals descobertes es crearan amb els noms desats al vCenter (per exemple, VM1, VM2, etc.). Si l'agent Zabbix actiu s'instal·la en aquests equips més tard amb l'autoregistre activat, el procés d'autoregistre llegirà els noms d'equips tal com s'han registrat en iniciar-se (per exemple, vm1.example.com, vm2.example.com, etc.) i crearà nous equips ja que no s'han trobat noms coincidents. Com a resultat, hi haurà dos equips duplicats per a cada màquina amb noms diferents.

Plantilles emprades per discovery (normalment, aquestes plantilles no s'han d'enllaçar manualment a un equip):

 • Hipervisor VMware;
 • VMware Guest.

Configuració de l'equip

Per emprar VMware Simple Checks, l'equip ha d'haver definit les macros d'usuari següents:

 • {$VMWARE.URL} - URL de l'SDK del servei VMware (vCenter o hipervisor ESX) (https://servername/sdk)
 • {$VMWARE.USERNAME} - Nom d'usuari del servei VMware
 • {$VMWARE.PASSWORD} - Mot de pas d'usuari del servei VMware {$VMWARE.USERNAME}

Exemple

L'exemple següent mostra com configurar ràpidament el monitoratge de VMware a Zabbix:

 • assegureu-vos de compilar el servidor Zabbix amb les opcions necessàries (--with-libxml2 i --with-libcurl): l'arxiu de registre ha de contindre "VMware monitoring: YES" quan engegui el servidor.
 • establiu l'opció StartVMwareCollectors al fitxer de configuració del servidor Zabbix a 1 o superior
 • creeu un nou equip
 • definiu les macros d'equips necessàries per a l'autenticació de VMware:

 • associeu l'equip amb la plantilla de servei de VMware:

 • Feu clic al botó Afegir per desar l'equip

Registre detallat

Les dades recollides pel col·lector de VMware es poden registrar per a una depuració detallada mitjançant el nivell de depuració 5. Aquest nivell es pot establir als fitxers de configuració del servidor i proxy o emprant una opció de control en temps d'execució (-R log_level_increase="vmware collector,N", on N és un nombre de procés). Els exemples següents mostren com es pot iniciar el registre ampliat sempre que el nivell de depuració 4 ja sigui establert:

 Puja el nivell de registre de tots els col·leccionistes de vmware:
    zabbix_server -R log_level_increase="col·lector de vmware"
    
    Puja el nivell de registre del segon col·lector de vmware:
    zabbix_server -R log_level_increase="vmware collector,2"

Si no cal el registre de dades ampliat del col·lector de VMware, es pot aturar mitjançant l'opció -R log_level_decrease.

Solució de problemes

 • En cas que les mètriques no estiguin disponibles, assegureu-vos que no estiguin disponibles o desactivades de manera predeterminada a les versions recents de VMware vSphere o que s'imposen alguns límits a les consultes de bases de dades de mètriques de rendiment. Consulteu ZBX-12094 per obtindre més informació.
 • En cas d'error 'config.vpxd.stats.maxQueryMetrics' no és vàlid o supera el nombre màxim de caràcters permesos**, afegiu una configuració `config.vpxd.stats.maxQueryMetrics' a la configuració de vCenter Server. El valor d'aquest paràmetre ha de ser idèntic al valor de "maxQuerysize" al web.xml de VMware. Consulteu aquest article de la base de coneixement de VMware per obtindre més informació.