11 Compatibilitat de versió

Agents admesos

Per ésser compatible amb Zabbix 6.0, l'agent Zabbix no ha d'ésser anterior a la versió 1.4 ni més nou que la versió 6.0.

Heu de revisar la configuració dels agents antics, doncs alguns paràmetres han canviat. Per exemple: els paràmetres referents al registre per a versions anteriors a la 3.0.

Per tindre l'avantatge de les darreres mètriques, rendiment millorat i un ús reduït de memòria, empreu el darrer agent suportat.

** Notes sobre Windows XP**

Per Windows XP/Server 2003, no empreu pas plantilles d'agent posteriors a Zabbix 4.0.x. Les noves plantilles empren comptadors de rendiment en anglès, que només s'admeten des de Windows Vista/Server 2008.

Agents 2 suportats

Les versions antigues d'agents 2 de Zabbix des de la versió 4.4 són compatibles amb Zabbix 6.0; l'agent 2 de Zabbix no ha d'ésser més nou que la versió 6.0.

Tingueu en compte que quan empreu les versions 4.4 i 5.0 de l'agent 2 de Zabbix, l'interval per defecte de 10 minuts s'empra per actualitzar els elements no suportats.

Per treure partit de les darreres mètriques, rendiment millorat i ús reduït de memòria, empreu la darrera actualització de l'agent 2 de Zabbix.

Proxys Zabbix admesos

Per ésser compatible amb Zabbix 6.0, el proxy ha de tindre la mateixa versió; els proxys Zabbix 6.0.x només poden treballar amb el servidor Zabbix 6.0.x.

Ja no es pot engegar el servidor actualitzat i tindre informes de proxys antics no actualitzats cap a un nou servidor. Aquest procediment (mai recomanat ni suportat per Zabbix) s'ha eliminat, així que el servidor ignorarà informació de proxys no actualitzats. Veieu també el procediment d'actualització.

Es registren els avisos sobre emprar versions incompatibles de dimonis de Zabbix.

Arxius XML admesos

Els arxius XML anteriors a la versió 1.8 són admesos per la importació a Zabbix 6.0.

Al format d'exportació XML, les dependències de triggers s'emmagatzemen només per nom. Si hi ha diversos triggers amb el mateix nom (per exemple, tinguent gravetats i expressions diferents), tinguent una dependència definida entre ells, no es pot pas importar. Aquestes dependències s'hauran d'esborrar manualment de l'axiu XML i tornar-les a afegir després de la importació.