18. Interfície Web

Vista genereal

Per accedir fàcilment a Zabbix des de qualsevol lloc i des de qualsevol plataforma, es proporciona una interfície web.

Si empreu més d'una instància d'interfície, assegureu-vos que les localitzacions i les biblioteques (LDAP, SAML, etc.) siguin instal·lades i configurades de manera idèntica per a totes les interfícies.