hostgroup.massupdate

Descripció

object hostgroup.massupdate(object parameters)

Aquest mètode permet reemplaçar equips i plantilles per aquells especificats a diversos grups d'equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen els ID dels grups d'equips i objectes a actualitzar.

Paràmetre Tipus Descripció
groups
(obligatori)
object/array Grups d'equips per actualitzar.
Tots els altres equips excepte els esmentats seran exclosos dels grups d'equips.
Els equips descoberts no es veuran afectats.< br>
Els grups d'equips han de tindre la propietat groupid establerta.
hosts object/array Equips que substitueixen els equips actuals en grups d'equips determinats.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.
templates object/array Plantilles que substitueixen les plantilles actuals en grups d'equips determinats.
Totes les altres plantilles excepte les esmentades seran excloses dels grups d'equips.
<br >Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels grups d'equips actualitzats sota la propietat groupids.

Exemples

Reemplaár equips i plantilles dins un grup d'equips

Reemplaça tots els equips d'un grup per els triats i desenllaça totes les plantilles d'un grup d'equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostgroup.massupdate",
      "params": {
        "groups": [
          {
            "groupid": "6"
          }
        ],
        "hosts": [
          {
            "hostid": "30050"
          }
        ],
        "templates": []
      },
      "auth": "f223adf833b2bf2ff38574a67bba6372",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "groupids": [
          "6",
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostGroup::massUpdate() in ui/include/classes/api/services/CHostGroup.php.