correlation.get

Descripció

integer/array correlation.get(object parameters)

El mètode permet recuperar correlacions segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que defineixen la sortida esperada.

El mètode suporta els paràmetres següents:

Parameter Type Descripció
correlationids string/array Retorna només les correlacions amb els IDs donats.
selectFilter query Retorna una propietat de filtre amb les condicions de correlació.
selectOperations query Retorna una propietat d'operacions amb les operacions de correlació.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats proporcionades.

Els valors possibles són: correlationid, name i status.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns per a tots els mètodes get, es descriuen al comentari de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar correlacions

Recupera totes les correlacions configurades juntament amb condicions i operacions. El filtre emprea "i/o" tipus d'avaluació, pel que la propietat formula és buida i eval_formula es genera automàticament.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "correlation.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectOperations": "extend",
        "selectFilter": "extend"
      },
      "auth": "343baad4f88b4106b9b5961e77437688",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "correlationid": "1",
          "name": "Correlation 1",
          "description": "",
          "status": "0",
          "filter": {
            "evaltype": "0",
            "formula": "",
            "conditions": [
              {
                "type": "3",
                "oldtag": "error",
                "newtag": "ok",
                "formulaid": "A"
              }
            ],
            "eval_formula": "A"
          },
          "operations": [
            {
              "type": "0"
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CCorrelation::get() in ui/include/classes/api/services/CCorrelation.php.