16 Notes d'actualització de la versió 6.0.6

Connector de MongoDB carregable

El connector MongoDB ja no forma part de l'agent Zabbix 2 i ara és disponible com a connector carregable al lloc. La llista de versions de MongoDB compatibles s'ha ampliat a 2.6-5.3.

La funcionalitat del connector i tots els [elements] admesos (/manual/config/items/itemtypes/zabbix_agent/zabbix_agent2#mongodb) no han canviat.

El connector MongoDB, juntament amb altres connectors carregables que es podrien afegir en el futur, s'emmagatzemen al nou repositori zabbix-agent2-plugins. El paquet zabbix-release ara afegeix aquest dipòsit al sistema de l'usuari.

Per continuar monitorant MongoDB a les instal·lacions dels paquets oficials de Zabbix, actualitzeu el paquet zabbix-release i instal·leu el paquet zabbix-agent2-plugin-mongodb.

Les fonts són disponibles a CDN.