authentication.get

Descripció

object authentication.get(object parameters)

El mètode permet recuperar els objectes d'autenticació segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible només per a usuaris de tipus Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres definint la sortida esperada.

El mètode accepta només un paràmetre.

Paràmetre Tipus Descripció
output query Aquest paràmetre és comú per a tots els mètodes get descrits al comentari de referència.

Valors de retorn

(object) Retorna l'objecte d'autenticació.

Exemple

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "authentication.get",
      "params": {
        "output": "extend"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "authentication_type": "0",
        "http_auth_enabled": "0",
        "http_login_form": "0",
        "http_strip_domains": "",
        "http_case_sensitive": "1",
        "ldap_configured": "0",
        "ldap_host": "",
        "ldap_port": "389",
        "ldap_base_dn": "",
        "ldap_search_attribute": "",
        "ldap_bind_dn": "",
        "ldap_case_sensitive": "1",
        "ldap_bind_password": "",
        "saml_auth_enabled": "0",
        "saml_idp_entityid": "",
        "saml_sso_url": "",
        "saml_slo_url": "",
        "saml_username_attribute": "",
        "saml_sp_entityid": "",
        "saml_nameid_format": "",
        "saml_sign_messages": "0",
        "saml_sign_assertions": "0",
        "saml_sign_authn_requests": "0",
        "saml_sign_logout_requests": "0",
        "saml_sign_logout_responses": "0",
        "saml_encrypt_nameid": "0",
        "saml_encrypt_assertions": "0",
        "saml_case_sensitive": "0",
        "passwd_min_length": "8",
        "passwd_check_rules": "8"
      },
      "id": 1
    }

Font

CAuthentication::get() in ui/include/classes/api/services/CAuthentication.php.