2 Accions de servei

Vista general

En aquesta secció podeu veure i configurar les accions de servei.

Les accions de servei són útils si voleu que es facin determinades operacions com a resultat d'un canvi d'estat del servei (CORRECTE ⇿ PROBLEMA), per exemple:

  • enviar un missatge
  • reiniciar el servidor web

Les accions de servei són funcionalment similars a altres tipus d'acció a Zabbix (per exemple, accions de triggers).

Configuració

Per crear una acció de servei nova, aneu a la subsecció Accions de servei del menú Serveis i feu clic a Crear una acció a l'extrem superior dret.

Les accions de servei es configuren de la mateixa manera que altres tipus d'acció a Zabbix. Per obtindre més detalls, veieu la configuració d'[accions] (/manual/config/notifications/action#configuring-an-action).

Les principals diferències són:

  • L'accés de l'usuari a les accions de servei depèn dels drets d'accés al servei concedits pel rol de l'usuari.
  • Les accions de servei admeten diferents conjunts de condicions.

Condicions

Les condicions següents es poden emprar en accions de manteniment:

Tipus de condició Operadors admesos Descripció
Servei igual
no és igual
Especifiqueu un servei o servei que voleu excloure.
igual - l'esdeveniment pertany a aquest servei.
no és igual - l'esdeveniment no pertany a aquest servei.
Especificar un servei principal selecciona implícitament tots els serveis secundaris. Per especificar només el servei principal, tots els serveis heretats s'han de definir addicionalment amb l'operador no és igual.
Nom del servei conté
no conté
Especifiqueu una cadena al nom del servei o una cadena a excloure.
conté - l'esdeveniment el genera un servei, que conté aquesta cadena al nom .
no conté - aquesta cadena no s'ha pogut trobar al nom del servei.
El nom de l'etiqueta de servei igual
no és igual
conté
no conté
Especifiqueu una etiqueta d'esdeveniment o una etiqueta d'esdeveniment per excloure. Les etiquetes d'esdeveniment de servei es poden establir a la secció de configuració del servei Etiquetes.
igual - l'esdeveniment té aquesta etiqueta
no és igual - l'esdeveniment no té aquesta etiqueta<br >conté - l'esdeveniment té una etiqueta que conté aquesta cadena
no conté - l'esdeveniment no conté aquesta cadena.
El valor de l'etiqueta de servei igual
no és igual
conté
no conté
Especifiqueu una combinació d'etiqueta d'esdeveniment i valor o una combinació d'etiqueta i valor per excloure. Les etiquetes d'esdeveniment de servei es poden establir a la secció de configuració del servei Etiquetes.
igual - l'esdeveniment té aquesta etiqueta i valor
no és igual - l'esdeveniment no té aquesta etiqueta i valor< br>conté - l'esdeveniment té una etiqueta i un valor que conté aquestes cadenes
no conté - l'esdeveniment n 'no té cap etiqueta i valor que contingui aquestes cadenes.

Assegureu-vos de definir les plantilles de missatges per a les accions de servei al menú Administració->Tipus de mitjans. En cas contrari, no s'enviaran notificacions.