2 agent SNMP

Vista general

És possible que vulgueu emprar el monitoratge SNMP a dispositius com ara impressores, commutadors de xarxa, encaminadors o SAIs que normalment siguin habilitats per a SNMP i on seria poc pràctic mirar de configurar sistemes operatius complets i agents de Zabbix.

Per poder recuperar les dades proporcionades pels agents SNMP en aquests dispositius, el servidor Zabbix ha d'ésser inicialment configurat amb suport SNMP.

Les comprovacions d'SNMP es fan només sobre el protocol UDP.

El servidor Zabbix i els dimonis proxy consulten els dispositius SNMP per a múltiples valors en una sola petició. Això afecta tots els tipus d'elements SNMP (elements SNMP normals, elements SNMP amb índexs dinàmics i detecció de baix nivell SNMP) i hauria de fer que el processament SNMP sigui molt més eficient. Veieu el processament massiu per a informació tècnica i detalls sobre com funciona internament. Les peticions massives també es poden desactivar per a dispositius que no poden manejar adequadament emprant la "comprovació massiva" per a cada interfície.

El servidor Zabbix i els dimonis proxy registren línies similars a les següents si reben una resposta SNMP incorrecta:

 La resposta SNMP del host "gateway" no conté tots els enllaços de variables demanats

Si bé no cobreixen tots els casos problemàtics, són útils per identificar dispositius SNMP individuals per als quals s'han de desactivar les peticions massives.

El servidor/proxy de Zabbix sempre tornarà a provar-ho (com a mínim un cop) després d'un intent de consulta fallit: ja sigui a través del reintent de la biblioteca SNMP o a través del mecanisme intern de processament massiu.

Si monitoreu dispositius SNMPv3, assegureu-vos que msgAuthoritativeEngineID (també conegut com snmpEngineID o "ID de motor") no sigui mai compartit per dos dispositius. Segons l'RFC2571 (secció 3.1.1.1) ha d'ésser únic per a cada dispositiu.

L'RFC3414 requereix que els dispositius SNMPv3 mantinguin els seus motorBoots. Alguns dispositius no ho fan, la qual cosa fa que els seus missatges SNMP es descartin com a obsolets després de reiniciar-se. En aquesta situació, la memòria cau SNMP s'ha d'esborrar manualment del servidor/proxy (mitjançant -R snmp_cache_reload) o el servidor/proxy s'ha de reiniciar.

configuració del monitoratge SNMP

Per engegar el monitoratge d'un dispositiu via SNMP, s'han de seguir les passes següents:

Passa 1

Descobriu la cadena SNMP (o OID) de l'element que voleu monitorar.

Per obtindre una llista de cadenes SNMP, empreu l'ordre snmpwalk (part del programari net-snmp que hauríeu d'haver instal·lat com a part de la instal·lació de Zabbix), o una eina equivalent:

 snmpwalk -v 2c -c public <IP host>.

Com que "2c" és la versió SNMP, també podeu substituir-la per "1", per indicar la versió 1 d'SNMP al dispositiu.

Això us hauria de donar un llistat de cadenes SNMP i el seu darrer valor. Si no és així, és possible que la "comunitat" SNMP sigui diferent de la "public" estàndard, i en aquest cas haureu d'esbrinar quina és.

Tot seguit, podeu repassar la llista fins que trobeu la cadena que voleu controlar; per exemple, si volguéssiu controlar els octets que arriben al port 3 del vostre commutador, emprareu la cadena IF-MIB::ifHCInOctets.3 d'aquesta línia:

 IF-MIB::ifHCInOctets.3 = Counter64: 3409739121

Ara podeu emprar l'ordre snmpget per esbrinar l'OID numèric per a 'IF-MIB::ifHCInOctets.3':

 snmpget -v 2c -c public -On <IP host> IF-MIB::ifHCInOctets.3

Tingueu en compte que el darrer nombre de la cadena és el nombre de port que voleu monitorar. Veieu també: Índexs dinàmics.

Això us hauria de donar alguna cosa com la següent:

 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3 = Counter64: 3472126941

De nou, el darrer nombre de l'OID és el nombre de port.

Alguns dels OID SNMP més emprats són traduïts automàticament a una representació numèrica de Zabbix.

A l'exemple anterior, el tipus de valor és "Counter64", que internament correspon al tipus ASN_COUNTER64. La llista sencera de tipus admesos és ASN_COUNTER, ASN_COUNTER64, ASN_UINTEGER, ASN_UNSIGNED64, ASN_INTEGER, ASN_INTEGER64, ASN_FLOAT, ASN_DOUBLE, ASN_TIMETICKS, ASN_GAUGE, ASN_GAUGE, ASN_ADDRESS. , ASN_OCTET_STR i ASN_OBJECT_ID. Aquests tipus corresponen aproximadament a "Counter32", "Counter64", "UInteger32", "INTEGER", "Float", "Double", "Timeticks", "Gauge32", "IpAddress", "OCTET STRING", "OBJECT IDENTIFIER" a la sortida snmpget, però també es pot mostrar com a "STRING", "Hex-STRING", "OID" i altres, depenent de la presència d'una pista de visualització.

Passa 2

Crear un equip que correspongui al dispositiu.

Afegiu una interfície SNMP per a l'equip:

 • Introduïu l'adreça IP/nom DNS i el nombre de port
 • Trieu la versió SNMP al menú desplegable
 • Afegiu credencials de la interfície en funció de la versió SNMP seleccionada:
  • SNMPv1, v2 només requereixen la comunitat (normalment "public")
  • SNMPv3 requereix opcions més específiques (veieu més avall)
 • Deixeu la casella de selecció Empra consultes massives marcada per permetre l'ús massiu del processament de peticions SNMP
Paràmetre SNMPv3 Descripció
Nom del context Introduïu el nom del context per identificar l'element a la subxarxa SNMP.
El Nom del context és compatible amb els elements SNMPv3 des de Zabbix 2.2.
Les macros d'usuari es resolen en aquest camp.
Nom de seguretat Introduïu el nom de seguretat.
Les macros d'usuari es resolen en aquest camp.
Nivell de seguretat Trieu el nivell de seguretat:
noAuthNoPriv - no s'empren protocols d'autenticació ni de privadesa
AuthNoPriv - s'empra el protocol d'autenticació, no s'empra el protocol de privadesa
AuthPriv - S'empren tant protocols d'autenticació com de privadesa
Protocol d'autenticació Trieu el protocol d'autenticació - MD5, SHA1, SHA224, SHA256, SHA384 o SHA512.
Frase de pas d'autenticació Introduïu la frase de pas d'autenticació.
Les macros d'usuari s'han resolt en aquest camp.
Protocol de privadesa Trieu el protocol de privadesa - DES, AES128, AES192, AES256, AES192C (Cisco) o AES256C (Cisco).
Tingueu en compte que:
- en alguns sistemes més antics, és possible que net-snmp no admeti suporti AES256;
- en alguns sistemes més nous (per exemple, RHEL9) el suport de DES es pot eliminar per al paquet net-snmp.
Frase de pas de privadesa Introduïu la frase de pas de privadesa.
Les macros d'usuari es resolen en aquest camp.

En cas de credencials SNMPv3 incorrectes (nom de seguretat, autenticació protocol/frase de pas, protocol de privadesa):

 • Zabbix rep un ERROR de net-snmp, tret d'una frase de pas de privadesa incorrecta, en aquest cas Zabbix rep un error TIMEOUT de net-snmp;
 • (des de Zabbix 6.0.13) la disponibilitat de la interfície SNMP canvia a vermell (no disponible).

Canvis en el Protocol d'autenticació, Frase de pas d'autenticació, Protocol de privadesa o Frase de pas de privadesa, fet sense canviar el Nom de la seguretat, només tindrà efecte després la memòria cau d'un servidor/proxy s'esborra manualment (emprant -R snmp_cache_reload) o el servidor/proxy es reinicia. En els casos en què també hi ha el Nom de seguretat canviat, tots els paràmetres s'actualitzaran immediatament.

Podeu emprar una de les plantilles SNMP proporcionades (Dispositiu SNMP de plantilla i altres) que afegirà automàticament un conjunt d'elements. No obstant això, es possible que la plantilla no sigui compatible amb l'equip. Feu clic a Afegeix per desar l'equip.

Passa 3

Crear un element per monitorar-lo.

Per tant, ara torneu a Zabbix i feu clic a Elements per a l'equip SNMP que heu creat anteriorment. Depenent de si heu emprat una plantilla o no en crear el vostre equip, tindreu una llista d'elements SNMP associats al vostre equip o només una llista buida. Treballarem en el supòsit que creareu l'element vosaltres mateixos emprant la informació que acabeu de recopilar amb snmpwalk i snmpget, així que feu clic a Crear element. En el formulari d'element nou:

 • Introduïu el nom de l'element
 • Canvieu el camp "Tipus" a "agent SNMP"
 • Introduïu la "Clau" com alguna cosa significativa
 • Assegureu-vos que el camp "Interfície de l'equip" tingui el vostre commutador/encaminador
 • Introduïu l'OID textual o numèric que heu recuperat abans al camp "SNMP OID", per exemple: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3
 • Establiu el "Tipus d'informació" a Numèric (sense signe)
 • Introduïu un període d'"Interval d'actualització" i "emmagatzematge de l'històric" si voleu que siguin diferents del predeterminat
 • A la pestanya Preprocessament, afegiu una passa Canvi per segon (important, en cas contrari obtindreu valors acumulats del dispositiu SNMP en comptes del canvi més recent). Trieu un multiplicador personalitzat, si és que en voleu un.

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

Ara deseu l'element i aneu a MonitoratgeDades més recents per a les vostres dades SNMP!

Exemple 1

Exemple general:

Paràmetre Descripció
OID 1.2.3.45.6.7.8.0 (or .1.2.3.45.6.7.8.0)
Key <Cadena única per emprar com a referència per als triggers
Per exemple, "el meu_param".

Tingueu en compte que l'OID es pot donar en forma numèrica o com a cadena. Tanmateix, en alguns casos, la cadena OID s'ha de convertir a representació numèrica. La utilitat snmpget es pot emprar per a aquest propòsit:

snmpget -On localhost public enterprises.ucdavis.memory.memTotalSwap.0
Exemple 2

Monitoratge de la disponibilitat:

Paràmetre Descripció
OID MIB::sysUpTime.0
Key router.uptime
Value type Float
Units uptime
Passa de pretractament: multiplicador personalitzat 0.01

Procés intern de processament massiu

El servidor Zabbix i el proxy consulten dispositius SNMP per a diversos valors en una sola petició. Això afecta diversos tipus d'elements SNMP:

Tots els elements SNMP d'una única interfície amb paràmetres idèntics són programats per ésser consultats a la vegada. Els enquestadors prenen els dos primers tipus d'elements en lots de com a màxim 128 articles, mentre que les regles de descoberta de baix nivell es processen individualment, com abans.

Al nivell inferior, hi ha dos tipus d'operacions fetes per consultar valors: obtindre diversos objectes especificats i executar per un arbre OID.

Per "obtindre", s'empra una GetRequest-PDU amb un màxim de 128 enllaços variables. Per a "executar", s'empra una GetNextRequest-PDU per a SNMPv1 i GetBulkRequest amb un camp "max-repetitions" com a màxim de 128 per a SNMPv2 i SNMPv3.

Així, els avantatges del processament massiu per a cada tipus d'element SNMP es descriuen a continuació:

 • Els elements SNMP habituals es beneficien d'"obtindre" millores;
 • Els elements SNMP amb índexs dinàmics es beneficien tant de les millores de "obtindre" com d'"executar": "obtindre" s'empra per a la verificació de l'índex i "executar" per crear la memòria cau;
 • Les regles de descoberta de baix nivell SNMP es beneficien de les millores "a peu".

Tanmateix, hi ha un problema tècnic que no tots els dispositius són capaços de retornar 128 valors per pteició. Alguns sempre retornen una resposta adequada, però d'altres responen amb un error "tooBig(1)" o no responen gens quan la resposta potencial supera un cert límit.

Per trobar un nombre òptim d'objectes per consultar per a un dispositiu determinat, Zabbix empra l'estratègia següent: comença amb cura consultant 1 valor en una petició. Si això té èxit, consulta 2 valors en una petició. Si torna a tindre èxit, consulta 3 valors en una petició i continua de manera similar multiplicant el nombre d'objectes consultats per 1,5, donant lloc a la següent seqüència de mides de petició: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19 , 28, 42, 63, 94, 128.

Tanmateix, una vegada que un dispositiu es nega a donar una resposta adequada (per exemple, per a 42 variables), Zabbix fa dues coses.

En primer lloc, per al lot d'articles actual redueix a la meitat el nombre d'objectes en una sola petició i consulta 21 variables. Si el dispositiu és viu, aleshores la consulta hauria de funcionar en la gran majoria dels casos, perquè sabia que funcionaven 28 variables i 21 és significativament menor que això. Tanmateix, si això encara falla, Zabbix torna a consultar els valors un per un. Si encara falla en aquest moment, el dispositiu definitivament no respon i la mida de la petició no és un problema.

La segona cosa que fa Zabbix per als lots d'articles posteriors és que comença amb el darrer nombre de variables exitosos (28 en el nostre exemple) i continua incrementant les mides de petició en 1 fins que arriba al límit. Per exemple, suposant que la mida de resposta més gran és de 32 variables, les peticions posteriors seran de mida 29, 30, 31, 32 i 33. La darrera petició fallarà i Zabbix no tornarà a emetre cap petició de mida 33. A partir d'aquest moment, Zabbix consultarà com a màxim 32 variables per a aquest dispositiu.

Si les consultes grans fallen amb aquest nombre de variables, pot voler dir una de dues coses. Els criteris exactes que empra un dispositiu per limitar la mida de la resposta no es poden conèixer, però intentem aproximar-ho mitjançant el nombre de variables. Per tant, la primera possibilitat és que aquest nombre de variables sigui al voltant del límit de mida de resposta real del dispositiu en el cas general: de vegades la resposta és inferior al límit, de vegades és superior. La segona possibilitat és que un paquet UDP en qualsevol direcció simplement es perdi. Per aquests motius, si Zabbix rep una consulta fallida, redueix el nombre màxim de variables per intentar aprofundir en el rang còmode del dispositiu, però (a partir de la 2.2.8) només fins a dos cops.

A l'exemple anterior, si una consulta amb 32 variables falla, Zabbix reduirà el recompte a 31. Si això també falla, Zabbix reduirà el recompte a 30. Tanmateix, Zabbix no reduirà el recompte per sota de 30, perquè suposarà que la majoria d'errors es deuen a la pèrdua de paquets UDP i no pas al límit del dispositiu.

Tanmateix, si un dispositiu no pot gestionar correctament les peticions massives per altres motius i l'heurística descrita anteriorment no funciona, des de Zabbix 2.4 hi ha una configuració "Empra peticions massives" per a cada interfície que permet desactivar les peticions massives per a aquest dispositiu.