> Objecte mapa de valors

Els següents objectes són relacionats amb l'API valuemap.

Mapa de valors

L'objecte mapa de valors té les propietats següents.

Propietat Tipus Descripció
valuemapid string (només lectura) ID del mapa de valors.
hostid
(obligatori)
id Equip del mapa de valors o ID de plantilla.
name
(obligatori)
string Nom del mapa de valors.
mappings
(obligatori)
array Mapatges de valors per al mapa de valors actuals. L'objecte de mapatge és descrit amb detall a continuació.
uuid string Identificador únic universal, utilitzat per enllaçar els mapes de valors importats amb els ja existents. S'empra només per als mapes de valors a les plantilles. Si no es dóna, es genera automàticament.

Tingueu en compte que per a alguns mètodes (actualitzar, esborrar) la combinació de paràmetres obligatori/opcional és diferent.

Mapatges de valors

L'objecte de mapatges de valors defineix els mapatges dels valors de la taula de mapatge. Té les següents propietats.

Propietat Tipus Descripció
type integer Tipus de concordança de mapatge. Per al tipus igual a 0,1,2,3,4, el camp valor no pot ésser buit, per al tipus 5 el camp valor ha d'ésser buit.

Valors possibles:< br>0 - (per defecte ) concordança exacta;
1: s'aplicarà el mapatge si el valor és superior o igual1;
2: s'aplicarà el mapatge si el valor és menor o igual1 ;
3 - el mapatge s'aplicarà si el valor es troba dins de l'interval (els intervals són inclosos), permet establir diversos intervals separats per comes1 ;
4 - s'aplicarà el mapa si el valor coincideix amb l'expressió regular2;
5 - per defecte, el mapatge s'aplicarà si no es troben altres coincidències.
value
(obligatori)
string Valor original.
newvalue
(obligatori)
string Valor al qual s'assigna el valor original.

1 només s'admet per als elements amb el tipus de valor "numèric sense signe", "numèric flotant".
2 només s'admet per als elements amb el tipus de valor "caràcter".