sla.update

Descripció

object sla.update(object/array slaids)

Aquest mètode permet actualitzar les entrades SLA existents.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats SLA per actualitzar.

La propietat slaid s'ha d'establir per a cada SLA, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les [propietats SLA estàndard] (object#sla), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre | Tipus | Descripció |

|-------|------------------------------------------ -------------|------------------------------------- ------------------------------------ -------------- ------------------------------------ -------------- ---------------------------------| | service_tags | array | Etiquetes de servei de SLA que substitueixen les etiquetes actuals.

S'ha d'especificar com a mínim una etiqueta de servei. | | schedule | array | Programació de l'SLA que anul·la la programació actual.

Especificar un paràmetre buit es prendrà com una programació 24/7 i 7 dies a la setmana.| | excluded_downtimes | array | Temps d'inactivitat exclòs de l'SLA que substitueix l'actual.|

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels SLAs actualitzats sota la propietat slaids.

Exemples

Actualitzar les etiquetes de servei

Fer que es calculi a intervals mensuals l'SLA amb ID "5", per als serveis vinculats a NoSQL, sense modificar la seva programació ni excloure els temps d'aturada; establir l'SLO a 95%.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "sla.update",
      "params": [
        {
          "slaid": "5",
          "name": "NoSQL Database engines",
          "slo": "95",
          "period": 2,
          "service_tags": [
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "Redis"
            },
            {
              "tag": "Database",
              "operator": "0",
              "value": "MongoDB"
            }
          ]
        }
      ],
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar la planificació d'un SLA

Canviar l'SLA amb ID "5" cap a una programació 24x7.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "slaid": "5",
        "schedule": []
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Canviar el temps d'aturada exclosos per un SLA

Afegir un temps d'aturada d'actualització de la RAM programat de 4 hores el 6 d'Abril de 2022, tot i conservant (s'ha de definir de nou) una actualització del programari existent previst per al 4 de Juliol per l'SLA amb ID "5".

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "service.update",
      "params": {
        "slaid": "5",
        "excluded_downtimes": [
          {
            "name": "Software version upgrade rollout",
            "period_from": "1648760400",
            "period_to": "1648764900"
          },
          {
            "name": "RAM upgrade",
            "period_from": "1649192400",
            "period_to": "1649206800"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "slaids": [
          "5"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Font

CSla::update() in ui/include/classes/api/services/CSla.php.