3 Tancament manual dels problemes

Vista general

Tot i que els esdeveniments problemàtics generalment es resolen automàticament quan l'estat del trigger canvia de "Problema" a "D'acord", pot haver-hi casos en què sigui difícil determinar si un problema s'ha resolt mitjançant una expressió de trigger. En aquests casos, el problema s'ha de resoldre manualment.

Per exemple, syslog pot indicar que s'han d'afinar certs paràmetres del nucli per obtindre un rendiment òptim. En aquest cas, el problema s'informa als administradors de Linux, el corregeixen i després el resolen manualment.

Els problemes només es poden tancar manualment per als triggers amb l'opció Permetre el tancament manual activada.

Quan un problema es "tanca manualment", Zabbix genera una tasca interna nova per al servidor Zabbix. Aleshores, el procés administrador de tasques executa aquesta tasca i genera un esdeveniment OK, tancant així l'esdeveniment problema.

Un problema tancat manualment no vol dir que el trigger subjacent no tornarà a entrar mai més a l'estat "Problema". El trigger es torna a avaluar i pot causar un problema:

  • Quan arriben dades noves per a qualsevol element inclòs al trigger (tingueu en compte que els valors rebutjats per una passa de preprocessament no es consideren rebuts i no faran que el trigger es torni a avaluar);
  • Quan s'empren funcions basades en el temps en l'expressió. La llista completa de les funcions basades en el temps es pot trobar a la pàgina de triggers.

Configuració

Calen dues etapes per resoldre un problema manualment.

Configuració del trigger

A la configuració del trigger, activeu l'opció Permetre tancar manualment.

Finestra d'actualització del problema

Si es produeix un problema a un trigger amb la marca Tancament manual, podeu obrir la finestra emergent problema d'actualització i tancar-lo manualment.

Per tancar el problema, marqueu l'opció Tanca el problema al formulari i feu clic a Actualitza.

Tots els camps d'entrada obligatoris són marcats amb un asterisc vermell.

La petició la processa el servidor Zabbix. Normalment, es trigarà uns segons a solucionar el problema. Durant aquest procés, TANCAR apareix a MonitoratgeProblemes com a estat del problema.

Verificació

Podem verificar que un problema s'ha tancat manualment:

  • als detalls de l'esdeveniment, MonitoratgeProblemes ;
  • emprant la macro {EVENT.UPDATE.HISTORY} als missatges de notificació que duen aquesta informació.