27 Notes d'actualització de la versió 6.0.17

S'ha deixat el suport HTML a l'atribució de Geomap

El text d'atribució per al Giny del tauler de geomapa ara només pot contindre text pla; S'ha tret el suport HTML. Si aquest camp ja conté HTML, es representarà com a text senzill després de l'actualització.

A la configuració de Mapes geogràfics dins la secció Administració → General, el camp Atribució ara només és visible quan el Proveïdor de rajoles sigui establert a Altres.