hostinterface.massadd

Descripció

object hostinterface.massadd(object parameters)

Aquest mètode permet afegir simultàniament interfícies d'equips a diversos equips.

Tenim aquest mètode disponible només per als usuaris Admin i Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetres que contenen les interfícies de l'equip per crear als equips donats.

El mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
hosts
(obligatori)
object/array Equips a actualitzar.

Els equips han de tindre la propietat hostid establerta.
interfaces
(obligatori)
object/array Interfícies d'equip per crear als equips donats.

Valors de retorn

(object) Torna un objecte que contingui els IDs de les interfícies d'equips creades sota la propietat interfaceids.

Exemples

Crear interfície

Crear una interfície a dos equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostinterface.massadd",
      "params": {
        "hosts": [
          {
            "hostid": "30050"
          },
          {
            "hostid": "30052"
          }
        ],
        "interfaces": {
          "dns": "",
          "ip": "127.0.0.1",
          "main": 0,
          "port": "10050",
          "type": 1,
          "useip": 1
        }
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "interfaceids": [
          "30069",
          "30070"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostInterface::massAdd() in ui/include/classes/api/services/CHostInterface.php.