hostprototype.update

Descripció

object hostprototype.update(object/array hostPrototypes)

Aquest mètode permet actualitzar els prototips d'equips.

Aquest mètode és disponible només per als usuaris de tipus Admin i Super admin. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a la configuració de rols d'usuaris. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object/array) Propietats del prototip d'equips per actualitzar.

La propietat hostid s'ha d'establir per a cada prototip d'equips, totes les altres propietats són opcionals. Només s'actualitzaran les propietats aprovades, totes les altres romandran sense canvis.

A més de les [propietats d'objecte de prototip d'equips estàndard] (object#host_prototype), el mètode admet els paràmetres següents.

Paràmetre Tipus Descripció
groupLinks array Enllaços de grups substituint els enllaços de grup existents al prototip d'equips.
groupPrototypes array Prototips de grups substituint els prototips de grup existents al prototip d'equips.
macros object/array Macros d'usuari que substitueixen les macros existents.

S'esborraran les macros que no són pas a la petició.
tags object/array Etiquetes dels prototips d'equips que substitueixen les etiquetes actuals.

S'esborraran les etiquetes que no són pas a la petició.
interfaces object/array Interfícies personalitzades prototips d'equips que substitueixen les interfícies actuals.

L'objecte d'interfície personalitzada hauria de contindre tots els seus paràmetres .
Tots les interfícies que no són pas a la petició s'esborraran.
templates object/array Plantilles que substitueixen les plantilles enllaçades actualment.

Les plantilles han de tindre la propietat templateid establerta.

Valors de retorn

(object) Retorna un objecte contingut als IDs dels prototipus d'equips actualitzats sota la propietat hostids.

Exemples

Desactivar un prototip d'equip

Desactiva un prototip d'equip; és a dir, establir el seu estat a 1.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostprototype.update",
      "params": {
        "hostid": "10092",
        "status": 1
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10092"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar les etiquetes de prototips d'equips

Actualitzar les etiquetes de prototips d'equips per les noves.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostprototype.update",
      "params": {
        "hostid": "10092",
        "tags": [
          {
            "tag": "Datacenter",
            "value": "{#DATACENTER.NAME}"
          },
          {
            "tag": "Instance type",
            "value": "{#INSTANCE_TYPE}"
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10092"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Actualitzar les interfícies personalitzades de prototips d'equips

Reemplaçar les interfícies heretades per les interfícies personalitzades de prototip d'equips.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "hostprototype.update",
      "params": {
        "hostid": "10092",
        "custom_interfaces": "1",
        "interfaces": [
          {
            "main": "1",
            "type": "2",
            "useip": "1",
            "ip": "127.0.0.1",
            "dns": "",
            "port": "161",
            "details": {
              "version": "2",
              "bulk": "1",
              "community": "{$SNMP_COMMUNITY}"
            }
          }
        ]
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": {
        "hostids": [
          "10092"
        ]
      },
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CHostPrototype::update() in ui/include/classes/api/services/CHostPrototype.php.