maintenance.get

Descripció

integer/array maintenance.get(object parameters)

El mètode permet recuperar manteniments segons els paràmetres proveïts.

Aquest mètode és disponible per a usuaris de qualsevol mena. Els permisos per cridar al mètode es poden revocar a les configuracions de rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Paràmetre definint la sortida esperada.

El mètode admet els següents paràmetres.

Paràmetre Tipus Descripció
groupids string/array Retorna només els manteniments assignats als grups d'equips donats.
hostids string/array Retorna només els manteniments assignats als equips donats.
maintenanceids string/array Retorna només manteniments amb els identificadors donats.
selectGroups query Retorna una propietat grups que conté els grups d'equips assignats al manteniment.
selectHosts query Retorna una propietat equips que conté els equips assignats per al manteniment.
selectTags query Retorna una propietat etiquetes que conté les etiquetes del problema de manteniment.
selectTimeperiods query Retorna una propietat timeperiods que conté els períodes de manteniment.
sortfield string/array Ordena el resultat per les propietats donades.

Els valors possibles són: userid i alias.
countOutput boolean Aquests paràmetres, comuns a tots els mètodes get, es descriuen als comentaris de referència.
editable boolean
excludeSearch boolean
filter object
limit integer
output query
preservekeys boolean
search object
searchByAny boolean
searchWildcardsEnabled boolean
sortorder string/array
startSearch boolean

Valors de retorn

(integer/array) Retorna un d'entre:

 • una taula d'objectes;
 • el recompte d'objectes recuperats, si s'empra el paràmetre countOutput.

Exemples

Recuperar manteniments

Recuperar tots els manteniments configurats, les dades dels grups d'equips afectats, els períodes definits i els tags de problemes.

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "maintenance.get",
      "params": {
        "output": "extend",
        "selectGroups": "extend",
        "selectTimeperiods": "extend",
        "selectTags": "extend"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        {
          "maintenanceid": "3",
          "name": "Sunday maintenance",
          "maintenance_type": "0",
          "description": "",
          "active_since": "1358844540",
          "active_till": "1390466940",
          "tags_evaltype": "0",
          "groups": [
            {
              "groupid": "4",
              "name": "Zabbix servers",
              "internal": "0"
            }
          ],
          "timeperiods": [
            {
              "timeperiod_type": "3",
              "every": "1",
              "month": "0",
              "dayofweek": "1",
              "day": "0",
              "start_time": "64800",
              "period": "3600",
              "start_date": "2147483647"
            }
          ],
          "tags": [
            {
              "tag": "service",
              "operator": "0",
              "value": "mysqld",
            },
            {
              "tag": "error",
              "operator": "2",
              "value": ""
            }
          ]
        }
      ],
      "id": 1
    }

Veieu també

Font

CMaintenance::get() in ui/include/classes/api/services/CMaintenance.php.