settings.update

Descripció

object settings.update(object settings)

Aquest mètode permet actualitzar les configuracions comunes.

Tenim aquest mètode disponible només per a l'usuari Super admin. Els permisos per cridar el mètode es poden revocar a la configuració dels rols d'usuari. Per a més informació, veieu Rols d'usuari.

Paràmetres

(object) Propietats de configuració que s'actualitzaran.

Valors de retorn

(array) Retorna una matriu amb els noms dels paràmetres actualitzats.

Exemples

Petició:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "method": "settings.update",
      "params": {
        "login_attempts": "1",
        "login_block": "1m"
      },
      "auth": "038e1d7b1735c6a5436ee9eae095879e",
      "id": 1
    }

Resposta:

{
      "jsonrpc": "2.0",
      "result": [
        "login_attempts",
        "login_block"
      ],
      "id": 1
    }

Font

CSettings::update() in ui/include/classes/api/services/CSettings.php.